Sluiten
Thuis in
uw dossier

Cliëntenraad

U bent patiënt. U komt naar het Spaarne Gasthuis voor zorg. De beste zorg. Zorg maken we beter – bij voorkeur samen met u. Bij het Spaarne Gasthuis behartigt de cliëntenraad de belangen van patiënten.

Wat doet de cliëntenraad?

De cliëntenraad wil dat patiënten zich thuis voelen in het ziekenhuis. Het verblijf of de behandeling van een patiënt moet zo aangenaam mogelijk zijn. Daarbij is de beste zorg, een respectvolle behandeling en aandacht voor juiste informatievoorziening erg belangrijk.

De cliëntenraad kijkt speciaal naar:

  • Wat uw wensen zijn
  • Uw mening en wensen in uw zorgproces
  • De zorg en nazorg voor (kwetsbare) ouderen

Ook nemen leden van de cliëntenraad deel aan verschillende commissies en gebruikersgroepen van bijvoorbeeld het elektronisch patiëntendossier. Zij volgen voor u de maatschappelijke ontwikkelingen in de zorg. En worden geschoold door het LSR, hét landelijke steunpunt op het gebied van (mede)zeggenschap.

Advies

De cliëntenraad heeft het recht om gevraagd en ongevraagd de raad van bestuur te adviseren over het ziekenhuisbeleid. Bepaalde onderwerpen zijn zo belangrijk voor patiënten dat het ziekenhuisbestuur verplicht advies nodig heeft van de cliëntenraad voor zij een definitieve beslissing nemen. De leden hebben verschillende achtergronden en brengen veel ervaring, kennis en opleiding mee.

Overleg

De cliëntenraad komt een keer per maand bij elkaar. De raad gaat dan na of de zorg in het Spaarne Gasthuis naar wens verloopt. Daarnaast overlegt de cliëntenraad een keer per kwartaal met de raad van bestuur. 

Contact

De cliëntenraad vindt het belangrijk om uw mening te horen. Alleen zo kunnen zij u echt vertegenwoordigen. Laat het weten wat u goed vindt, maar vooral ook wat beter kan. Stuur een e-mail naar het secretariaat ter attentie van Brigitta van Huët via bcolijn@spaarnegasthuis.nl. 

Ontmoet de leden van de cliëntenraad

De meesten leden van de cliëntenraad hebben persoonlijke ervaring(en) met de zorg van het Spaarne Gasthuis. Klik op een lid hieronder en lees meer over hem of haar.