Sluiten
Thuis in
uw dossier

De medische staf

Wie optimaliseert de zorg? Wie spreekt namens artsen met het bestuur? Dat doet de Vereniging Medische Staf.

De Vereniging Medische Staf (VMS) bestaat uit:

 • Alle (ongeveer 300) medisch specialisten van het Spaarne gasthuis
 • Alle universitair geschoolde zorgverleners van het Spaarne Gasthuis, zoals psychologen en klinisch fysici.

Het bestuur van de VMS is de formele verbinding tussen de medische staf en het ziekenhuis. Het bestuur van de VMS vergadert regelmatig met de raad van bestuur en de raad van toezicht.

Wat doet de medische staf?

Het bestuur van de medische staf heeft verschillende taken.

De vier belangrijkste taken zijn:

 • De kwaliteit van zorg optimaliseren
 • Aanspreekpunt zijn voor medisch specialisten
 • Aanspreekpunt zijn voor de raad van bestuur en de raad van toezicht
 • Belangen van alle betrokkenen evenwichtig behartigen

De medische staf sluit zich aan bij de missie en strategie van het Spaarne Gasthuis en streeft zo veel mogelijk integratie met het ziekenhuis na.

Organisatie van de medische staf

De leden van de medische staf zijn in drie soorten onder te verdelen.

Dit is de verdeling:

 • Leden in dienst van het Spaarne Gasthuis, georganiseerd in de vereniging medisch specialisten in dienstverband (VMSD)
 • Vrijgevestigde leden georganiseerd in het medisch specialistisch bedrijf (MSB)
 • Zelfstandig georganiseerde specialisten (externen)

De Vereniging Medische Staf is verdeeld in vier kamers:

 • Kamer VMSD
 • Kamer MSB
 • Kamer kwaliteit en veiligheid
 • Kamer opleiding, onderzoek en wetenschap

De voorzitters van deze vier kamers vormen samen met een onafhankelijke voorzitter het bestuur van de Vereniging Medische Staf.

Wie vormen het bestuur van de Vereniging van Medisch Staf?

 

Secretarieel medewerkers en beleidsmedewerkers ondersteunen het bestuur.

Vakgroepen

Elke vakgroep heeft een medisch manager. Dit is de contactpersoon van een vakgroep met het Spaarne Gasthuis en het bestuur van de Vereniging Medische Staf.

Elke maand vindt het medisch-managers-overleg plaats. Besluiten neemt de medische staf bij voorkeur in deze vergadering.