Sluiten
Mijn
Spaarne
Gasthuis

Wat doet de cliëntenraad?

De Cliëntenraad (CR), met 10 leden op volle sterkte, behartigt met enthousiasme, professionaliteit en relevante kennis de gemeenschappelijke belangen van de cliënten/patiënten en hun naasten van het Spaarne Gasthuis. De CR bewaakt dat in processen, projecten en commissies te allen tijde het cliëntperspectief wordt meegewogen en vormt een verbindende schakel tussen het Spaarne Gasthuis en de inwoners van haar verzorgingsgebied.

De CR doet dit door mee te denken, mee te praten en te adviseren vanuit het belang van de cliënt.  Kwaliteit en continuïteit van zorg, optimale zorgservice, mensgerichte zorg, bejegening en patiëntenparticipatie staan hierbij voorop. De CR beoordeelt processen en bedrijfsvoering op deze onderdelen en gebruikt daarbij haar adviesrecht of instemmingsrecht. Bijvoorbeeld de zorg voor de kwetsbare oudere, voeding, de nieuwe positionering van het ziekenhuis, de digitalisering van de zorg en de nieuwbouwplannen voor Spaarne Gasthuis Haarlem Zuid. Sinds juli 2020 heeft de CR daarin een versterkte rol gekregen op basis van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018).

Samenwerken

De CR werkt vooral samen. Samen met zorgmanagers, stafafdelingen, zorgprofessionals, andere zorgorganisaties, de Raad van Toezicht, de Raad van Bestuur. Ook bezoekt de Cliëntenraad diverse bijeenkomsten binnen en buiten het ziekenhuis die belangrijk zijn om op de hoogte te blijven van de patiëntenzorg. Uitgangspunt daarbij is dat het cliëntperspectief een vanzelfsprekendheid binnen het ziekenhuis gaat worden.

De cliëntenraad werkt vanuit een aantal in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) vastgelegde taken en bevoegdheden. De cliëntenraad heeft onder andere het recht van advies over: samenwerking of fusie met een andere instelling, kwaliteitsbeleid, belangrijke wijzigingen in de organisatie en de benoeming van de leden van de raad van bestuur.

De cliëntenraad vergadert iedere maand en bespreekt alle belangrijke ontwikkelingen.

Vanaf 1 januari 2022 is de cliëntenraad ook officieel de cliëntenraad van de MSCK (Medisch Specialistische Coöperatie Kennemerland).

Ideeën of vragen?

Heeft u ideeën hoe de patiënt nog meer betrokken kan worden bij het zorgproces of hoe de zorg nog beter op de patiëntbehoefte aan kan sluiten?’ De CR staat altijd open voor een gesprek en suggesties.

Laat het ons weten door contact op te nemen met clientenraad@spaarnegasthuis.nl

Ook kunt u de cliëntenraad volgen via LinkedIn: Clientenraad_SG