Sluiten
Mijn
Spaarne
Gasthuis

Wat doet de cliëntenraad?

De cliëntenraad van het Spaarne Gasthuis heeft de (wettelijke) taak om op te komen voor de belangen van de cliënten (patiënten). De cliëntenraad zorgt ervoor dat wat cliënten belangrijk vinden wordt meegenomen bij alle ontwikkelingen en beslissingen in het ziekenhuis.

De cliëntenraad beoordeelt of de patiënten in het Spaarne Gasthuis goede zorg krijgen en adviseert hierover aan de raad van bestuur.

Onderwerpen waar de cliëntenraad zich mee bezig houdt zijn onder andere:

  • de kwaliteit van de geboden zorg
  • de veiligheid en hygiëne
  • de bereikbaarheid en inrichting van het ziekenhuis
  • de geestelijke en maatschappelijke zorg
  • de financiële begroting van het ziekenhuis
  • de manier waarop patiënten en bezoekers benaderd en geïnformeerd worden

Om goed te weten wat cliënten belangrijk vinden, is kennis, betrokkenheid en inzet van de leden van de cliëntenraad nodig. De leden worden hierop uitgekozen. Daarbij is het ook belangrijk dat de leden bekend zijn met het Spaarne Gasthuis en wonen in de omgeving van het ziekenhuis.

De cliëntenraad vergadert iedere maand en bespreekt alle belangrijke ontwikkelingen. Iedere twee maanden overlegt de cliëntenraad met de raad van bestuur.

De cliëntenraad is er voor u. Heeft u vragen of opmerkingen? Mailt u dan naar clientenraad@spaarnegasthuis.nl.

Wat doet de cliëntenraad niet?

De cliëntenraad houdt zich niet bezig met klachten die u heeft over uw medische zorg of behandeling in het ziekenhuis. Hiervoor heeft het Spaarne Gasthuis een klachtenregeling. Wilt u daar meer over weten of heeft u een klacht? Kijk dan op onze klachtenpagina. Ook kunt u met uw klacht terecht bij de afdeling patiëntenvoorlichting.

Folder: Cliëntenraad Spaarne Gasthuis