Sluiten
Mijn
Spaarne
Gasthuis

Raad van toezicht

De raad van toezicht van Spaarne Gasthuis houdt toezicht op het bestuur en of de doelstellingen van het ziekenhuis gerealiseerd worden. Samen met de raad van bestuur en de medische staf is de raad van toezicht verantwoordelijk voor het Spaarne Gasthuis: het ziekenhuis waar u de beste zorg van verwacht.

Leden van de raad van toezicht

mr. B.B. (Bernt) Schneiders
mr. B.B. (Bernt) Schneiders
voorzitter
drs. N.A. (Nicoly) Vermeulen
drs. N.A. (Nicoly) Vermeulen
vice-voorzitter
drs. F.J.H. (Françoise) Dings
drs. F.J.H. (Françoise) Dings
drs. T. (Ties) Tiessen
drs. T. (Ties) Tiessen
drs. F.G.M. (Fiona) van 't Hullenaar
drs. F.G.M. (Fiona) van 't Hullenaar
prof. dr. R.A.E.M. (Rob) Tollenaar
prof. dr. R.A.E.M. (Rob) Tollenaar

Wat doet de raad van toezicht?

De raad heeft de volgende taken:

  • toezicht houden op het beleid van het bestuur en de manier waarop het bestuur taken uitvoert
  • de raad van bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren
  • de begroting en de jaarrekening vaststellen
  • besluiten goedkeuren die de raad van bestuur niet alleen mag nemen (bijvoorbeeld belangrijke investeringen, belangrijke reorganisaties, beleidswijzigingen)
  • de raad van toezicht is de werkgever van de raad van bestuur

De raad van toezicht voert jaarlijks evaluatiegesprekken met individuele leden van de raad van bestuur en is betrokken bij de samenstelling van het bestuur.

Hoe werkt de raad van toezicht?

De raad van toezicht overlegt met de raad van Bestuur, dit doen de leden ongeveer 8 tot 10 keer per jaar.

De raad van toezicht spreekt jaarlijks met (een delegatie) van de cliëntenraad, de ondernemingsraad en de medische staf.

De raad van toezicht heeft drie commissies:

  • een remuneratiecommissie voor de werkgeverszaken en organisatie vraagstukken
  • een commissie kwaliteit en veiligheid voor de zorg
  • een auditcommissie voor de bedrijfsvoering

Deze commissies vergaderen circa 3 tot 5 keer per jaar en rapporteren rechtstreeks aan de raad van toezicht.

De taken en verantwoordelijkheden van de raad van toezicht zijn vastgelegd in een reglement én in de statuten van de organisatie.