Sluiten
Mijn
Spaarne
Gasthuis

Over de coloscopie

Voordat u het onderzoek krijgt, heeft u eerst een afspraak met een verpleegkundige. U krijgt uitleg over het onderzoek en de verpleegkundige vraagt naar uw gezondheid en medicijngebruik.

Bij het onderzoek bekijkt de arts met een endoscoop de binnenkant van uw dikke darm. Een endoscoop is een flexibele slang met een camera. Via de anus schuift de maag-darm-leverarts (MDL-arts) de slang uw darm in. Zo kan hij het slijmvlies van de dikke darm op een beeldscherm bekijken. Hiervoor moeten uw darmen schoon zijn. U krijgt van te voren een laxeermiddel. Er zijn drie folders over de coloscopie. Het verschil zit in de laxeermiddelen die u kunt krijgen. De algemene informatie over het onderzoek is hetzelfde. De folders vindt u bij Informatiefolders.

Om u zo goed mogelijk voor te bereiden op de coloscopie is het belangrijk dat u de folder die u heeft gekregen goed doorleest en de voorlichtingsfilmpjes op deze pagina bekijkt.

Waar moet u zijn?

Als u een coloscopie krijgt, komt u naar de afdeling endoscopie in het Oncologie Centrum van het Spaarne Gasthuis Hoofddorp. Deze zit op de 2e etage, route 11.

Om de coloscopieën voor het bevolkingsonderzoek te mogen doen, moest het Spaarne Gasthuis voldoen aan verschillende kwaliteitseisen van het RIVM. Tim Grool, MDL-arts: “We voldoen aan alle eisen. Daar zijn we zeer blij mee. Deze topklinische zorg geldt natuurlijk niet alleen voor deelnemers aan het bevolkingsonderzoek, maar voor ál onze patiënten.”

Over het bevolkingsonderzoek

Met het bevolkingsonderzoek kan darmkanker worden voorkomen of in een vroeg stadium worden ontdekt en behandeld. Als darmkanker vroeg wordt ontdekt, is de kans op genezing groter. Het bevolkingsonderzoek kan op de lange termijn ongeveer 2.400 sterfgevallen per jaar voorkomen.

Ontlastingstest
Bij het bevolkingsonderzoek wordt gekeken of er bloed in uw ontlasting zit. Bloed kan namelijk een aanwijzing zijn voor darmkanker. Bij de uitnodiging voor het onderzoek zit een buisje waarin wat ontlasting doet. Het buisje stuurt u naar een laboratorium waar de ontlasting wordt onderzocht. Zit er geen bloed in de ontlasting dan ontvangt u na 2 jaar weer een uitnodiging. Wordt er wel bloed gevonden, dan krijgt u een uitnodiging voor een vervolgonderzoek. Meer informatie over het bevolkingsonderzoek leest u op www.bevolkingsonderzoekdarmkanker.nl.