Sluiten
Mijn
Spaarne
Gasthuis

Samenwerking

Het Oncologie centrum werkt samen met andere ziekenhuizen en deskundigen. Een behandelplan wordt besproken in een multidisciplinair team en zo nodig met consulenten (experts) vanuit andere ziekenhuizen opgesteld. Samen voor de beste zorg bij kanker.

Huisartsen

Tijdens uw behandeling houden uw specialist en uw verpleegkundig specialist ook contact met uw huisarts.  Ook organiseren we regelmatig lezingen en scholingen. Zo is uw huisarts goed op de hoogte van waar hij u voor de beste zorg naar kan verwijzen.

Nevenvestiging Radiotherapie Antoni van Leeuwenhoek

Sinds 2013 is de nevenvestiging Radiotherapie van het Antoni van Leeuwenhoek gevestigd in de locatie van het Oncologie centrum in Hoofddorp. Een specialist (radiotherapeut) van het Antoni van Leeuwenhoek is ook aanwezig bij het wekelijks overleg van de specialisten van ons Oncologie centrum.

Amsterdam UMC, locatie VUmc

Met het Amsterdam UMC werken wij nauw samen bij stamceltransplantatie en bij de operatie van prostaatkanker. Stamceltransplantatie gebeurt op de locatie VUmc, daarna verblijft u voor uw herstel een paar weken in een speciaal daarvoor ingerichte kamer in het Oncologie centrum; de Hematologische Intensive Care. Voor bepaalde prostaatoperaties maakt de uroloog van het Spaarne Gasthuis gebruik van de geavanceerde operatierobot in het Amsterdam UMC locatie VUmc.

Centra voor leven met en na kanker

Het Adamas in Nieuw Vennep en het Inloophuis Kennemerland in Haarlem en Santpoort Noord zijn er om mensen met kanker op het gebied van alle niet-medische zaken te ondersteunen. U bent er welkom voor een praatje, een arm om de schouder, voorlichting, lotgenotencontact, therapie of om juist even niet met ziek zijn bezig te zijn. In samenwerking met het Oncologie centrum organiseren zij informatiebijeenkomsten, lezingen en beautyworkshops. Vrijwilligers van het Adamas, centra voor leven met en na kanker, zijn maandag t/m donderdag en vrijdagochtend aanwezig in de wachtkamers van het Oncologie centrum in locatie Hoofddorp.

Kijk voor hun online activiteiten op de website van www.inloophuiskennemerland.nl of www.adamas-centrum.nl

Nederlandse Kankerregistratie (NKR)

De Nederlandse Kankerregistratie (NKR) is een landelijke databank met betrouwbare gegevens van alle patiënten met kanker. Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) beheert deze databank. In de folder Registratie van kanker leest u waarom gegevens over kanker worden vastgelegd. Hierin staat ook beschreven wat de rechten zijn van patiënten en de voorwaarden en plichten van IKNL voor het beheer van deze gegevens.

 

Hospice Bardo

Wanneer u ongeneeslijk ziek bent kan er een moment komen waarop u niet meer thuis verzorgd kunt of wilt worden Een hospice is een plek waar u tot uw dood verzorgt wordt. In huiselijke sfeer, maar met voldoende medisch personeel. Het Spaarne Gasthuis werkt samen met de hospices in de regio o.a. Hospice Bardo, Hospice Haarlem en Hospice Santpoort-Noord.

Overige

Bovenstaande lijst is niet volledig. Met het VUmc, en Antoni van Leeuwenhoek maar ook  met het LUMC en AMC werken we op meerdere vlakken samen. Heel specifieke vormen van chemotherapie kunnen slechts in een beperkt aantal centra in Nederland worden gegeven, indien nodig verwijzen wij u daarheen. In elk geval zorgen wij samen voor de beste zorg bij kanker. En indien mogelijk; dicht bij huis.