Sluiten
Mijn
Spaarne
Gasthuis

Wetenschappelijk onderzoek

Het is voor u als patiënt met kanker mogelijk om deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek. Zo kunt u en andere patiënten snel profiteren van de nieuwste behandelmethodes en medicijnen. Bij het Oncologie centrum lopen zo’n 40 studies rond kanker. In de meeste gevallen gebeurt wetenschappelijk onderzoek onder leiding van universitaire centra of het Antoni van Leeuwenhoek. Specialisten en onderzoekers van het Oncologie centrum nemen ook zelf initiatief voor onderzoek.

Pijlers voor wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek bij het Spaarne Gasthuis richt zich op 4 aandachtsgebieden:

  • borstkanker
  • darmkanker
  • uro-genitale aandoeningen als prostaatkanker en niercelkanker
  • hematologie: lymfoom, multipel myeloom, myelodysplastisch syndroom en leukemie.

Bij deze pijlers wordt vooral onderzoek gedaan naar nieuwe geneesmiddelen en behandelwijzen. De studies zijn bedoeld om te kijken of deze goed werken en of ze een meerwaarde vormen voor patiënten.

Eigen onderzoek

De medisch specialisten van het Oncologie centrum nemen ook zelf initiatief voor onderzoek. Zo is er onderzoek naar palliatieve zorg, wanneer de ziekte niet meer te genezen is. Daarnaast doet het centrum onderzoek naar de effecten van chemotherapie op oudere patiënten. Is het bijvoorbeeld nog mogelijk en wenselijk om oudere patiënten een zware chemobehandeling te laten ondergaan en hoe kan de besluitvorming daarover het beste verlopen?

Meer maatwerk bij de behandeling

Onder leiding van het UMC Utrecht vindt de CPTC-trial plaats. CPTC staat voor Centre for Personalized Cancer Treatment (Centrum voor Persoonlijke Kankertherapie). Dit onderzoek richt zich op DNA-analyse om te kijken hoe bepaalde typen kanker zich ontwikkelen. Aan de hand van tumorweefsel van patiënten bekijken onderzoekers of bij bepaalde soorten kanker ook genafwijkingen horen. Met de resultaten van dit onderzoek krijgt u als patiënt in de toekomst meer maatwerk bij uw behandeling. Meer informatie is te vinden op www.cpct.nl.

Wat merkt u van wetenschappelijk onderzoek?

  • Uw arts vraagt u van te voren u wilt deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek. U krijgt daarbij altijd de tijd om na te denken of u wilt deelnemen.
  • Er volgt nader onderzoek om te kijken of u voldoet aan de criteria van het onderzoek.
  • Voldoet u aan de criteria, dan krijgt u uitgebreide informatie over hoe dit onderzoek verder verloopt.