Sluiten
Mijn
Spaarne
Gasthuis

Voor zorgverleners

Het centrum Ouderengeneeskunde werkt nauw samen met zorgverleners binnen en buiten het ziekenhuis. Binnen dit netwerk kunt u vanuit uw rol als zorgverlener informatie uitwisselen, de zorg coördineren (voor, tijdens of na ziekenhuisopname) in samenspraak met de specialist ouderengeneeskunde.

Het centrum Ouderengeneeskunde streeft ernaar om de spreekwoordelijke lijnen zo kort mogelijk te houden. U kent ongetwijfeld de talloze tijdrovende procedures die gevolgd moeten worden. Door samen vooruit te denken, kunnen aangesloten zorgprofessionals tijdwinst behalen.

Een voorbeeld van vooruit denken

Op het moment dat een oudere patiënt wordt opgenomen voor een operatie aan het bewegingsapparaat, dan is het heel waarschijnlijk dat de patiënt na de ingreep en het verblijf in het ziekenhuis niet naar huis terug kan keren en eerst moet revalideren.

Huisarts, ergotherapeut en behandelend artsen in het ziekenhuis kunnen vanuit een prognose alvast belangrijke zaken gaan regelen. Met goede coördinatie van de zorg ligt een patiënt niet langer in het ziekenhuis dan strikt noodzakelijk is en kunnen gespecialiseerde zorgverleners sneller starten met de revalidatie.

U kunt bij het centrum Ouderengeneeskunde ook terecht voor:

 • Complexe medicatie en polyfarmacie (meer dan 5 geneesmiddelen)
 • Vallen en valgevolgen
 • Mobiliteitsproblemen en verminderde zelfredzaamheid bij kwetsbare ouderen
 • Advies over BOPZ en vrijheidsbeperkende maatregelen
 • Complexe wondbehandeling
 • Omgaan met de gevolgen van een CVA
 • Advies bij neurologische aandoeningen zoals MS, ALS, Parkinson, etc.

Heeft uw patiënt of cliënt te maken met geheugenproblemen of dementie? Het centrum Ouderengeneeskunde ondersteunt u bij:

 • Diagnostiek van geheugenproblemen (dementie)
 • Wanen, hallucinaties en verwardheid
 • Apathie, depressie en stemmingsstoornissen
 • Agitatie, achterdocht en/of afwerend gedrag
 • Vragen over medische beslissingen bij wilsonbekwaamheid of verminderd ziekte-inzicht

Ook voor vragen over palliatieve / terminale zorg, advies over opname in een verpleeghuis of advies over somatische / psychogeriatrische indicatie kunt u terecht bij het centrum.

Zelfredzaamheid

Bij alle zorg voor ouderen vervult zelfredzaamheid van ouderen een hoofdrol. De wensen van ouderen zijn altijd het uitgangspunt voor de aangeboden zorg. Vanuit het netwerk met zorgprofessionals speelt het centrum in op wat ouderen zelf willen én nodig hebben.