Sluiten
Thuis in
uw dossier

Corona-check app: privacy en veiligheid

Lees hier meer over privacy en veiligheid van uw gegevens bij het gebruik van de Corona Check app. Zoals waarom wij uw gegevens registreren, wie toegang heeft tot uw gegevens en hoelang uw gegevens bewaard worden.

Waarom registreren we uw gegevens?

De Corona Check app is een hulpmiddel waarmee artsen kunnen bepalen of u verschijnselen heeft van Covid-19 die het nodig maken dat u door een arts wordt gezien. We hebben uw gegevens nodig zodat we contact op kunnen nemen als dat nodig is. De gegevens worden ook geanonimiseerd gebruikt voor wetenschappelijk en epidemiologisch onderzoek. De gegevens zijn na anonimiseren niet meer te herleiden naar u als persoon.

Wie heeft toegang tot uw gegevens?

De gegevens die u invult in de app worden in eerste instantie verwerkt door het regiecentrum West in het OLVG in Amsterdam. Bij (vermoeden van) Covid-19 diagnose worden uw gegevens verplaatst naar het medisch team van regiecentrum West. Dit team beoordeelt de informatie en neemt zo nodig contact met u op. Het OLVG heeft een verwerkersovereenkomst gesloten met Luscii, het bedrijf dat de app heeft gebouwd. De software ontwikkelaars van Luscii hebben alleen op verzoek van het OLVG toegang tot uw gegevens. Onbevoegden hebben geen toegang tot de gegevens.

Wat gebeurt er met uw gegevens?

Het medisch team achter de Corona Check app bepaalt op basis van de door u ingevulde gegevens of er contact met u moet worden opgenomen.

Daarnaast worden de gegevens die u in de app invoert geanonimiseerd gebruikt voor onderzoek om een beeld te vormen hoe het coronavirus zich verspreidt. Ook kunnen uw geanonimiseerde gegevens worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek naar het coronavirus en de bestrijding daarvan. Dit onderzoek zal ons mogelijk ook belangrijke informatie opleveren over hoe in de toekomst om te gaan met vergelijkbare crises.

Door gebruik van de corona check app geeft u Luscii, de leverancier van de app, toestemming om uw geanonimiseerde gegevens te gebruiken en aan derden te verstrekken.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

De bewaartermijn van de gegevens is maximaal 2 jaar nadat de dienstverlening is afgerond. Uiteraard kunnen de gegevens op verzoek altijd eerder worden verwijderd. We volgen hierbij de wetgeving rondom de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wilt u alle gebruiksvoorwaarden en het privacystatement in detail lezen?

Dat kan natuurlijk. Klik hier.