Sluiten
Thuis in
uw dossier

Coronavirus en het Spaarne Gasthuis

Om onze patiënten en medewerkers zo goed mogelijk te beschermen en verdere verspreiding van het coronavirus te beperken heeft het Spaarne Gasthuis een aantal aangepaste maatregelen. U vindt hieronder de belangrijkste informatie.

Ondanks alle maatregelen gaan ook veel afspraken wél gewoon door. Het is belangrijk dat u bij klachten niet uitstelt om uw arts te bellen. Lees hier meer.

Laatste wijziging gedaan op dinsdag 19 mei 2020

het corornavirus met blauw en groene achtergrond

Informatie voor patiënten en bezoekers

Uitgestelde zorg wordt weer opgepakt

De zorg die we hebben moeten uitstellen door de uitbraak van het coronavirus, gaan we weer oppakken. Dit doen we stap voor stap en op een veilige manier.

Urgente zorg eerst
We starten met de patiënten voor wie de zorg het snelst nodig is. Zo voorkomen we dat hun situatie verslechtert. Onze medisch specialisten bekijken dit per patiënt en gebruiken ook landelijke richtlijnen die hiervoor zijn opgesteld. Sommige patiënten moeten mogelijk langer op een afspraak wachten dan ze gewend zijn. Is uw afspraak of ingreep uitgesteld door het coronavirus? Wij nemen contact met u op zodra we een nieuwe datum met u kunnen plannen. Acute zorg gaat – net als de afgelopen periode – altijd door. Denk daarbij aan oncologische behandelingen, bevallingen en de spoedeisende hulp.

Onze regels over het betreden van het ziekenhuis

Heeft u milde verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, verhoging tot 38 graden of koorts? Blijf dan buiten het ziekenhuis!

Bent u patiënt en moet u in het ziekenhuis zijn? Kom dan bij voorkeur zonder begeleiding. Maximaal 1 persoon mag als persoonlijk begeleider mee het ziekenhuis is.

De entree van het ziekenhuis is geopend van 07:45 uur tot 17:15 uur en van 18:30 uur tot 20:00 uur. Het bezoekuur is van 18:30 -19:30 uur. Er is 1 bezoeker per patiënt toegestaan. Patiënten met het coronavirus mogen geen bezoek ontvangen.

Screening
Bij de ingangen van het Spaarne Gasthuis in Haarlem Zuid, Haarlem Noord en Hoofddorp vragen wij alle patiënten en bezoekers of zij klachten hebben. Dit gebeurt voor de veiligheid, direct bij binnenkomst in de centrale hal. Op deze manier wil het ziekenhuis besmetting met het coronavirus zoveel mogelijk voorkomen.

Anderhalve meter
Ook in het ziekenhuis gelden de regels van de anderhalve-meter-samenleving. Dat betekent bijvoorbeeld dat we de wachtkamers en gangen zo inrichten dat mensen makkelijk anderhalve meter afstand van elkaar kunnen houden en dat we minder mensen tegelijkertijd kunnen ontvangen op de poliklinieken.

Informatie over geplande afspraken en operaties

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zetten wij zoveel mogelijk afspraken in het ziekenhuis om naar een telefonische afspraak. Op basis van landelijke medische richtlijnen beoordeelt uw arts zorgvuldig of uw afspraak telefonisch kan plaatsvinden of dat u toch naar het ziekenhuis kan komen. Heeft u hier vragen over? Stel deze telefonisch aan uw polikliniek.

Deze maatregel geldt in elk geval voorlopig. Zodra de situatie verandert, melden we het op de website.

Geplande afspraken
Heeft u een geplande afspraak? Dan ontvangt u 2 dagen van te voren een sms dat de afspraak is omgezet in een telefonische afspraak. De arts of zorgverlener met wie u de afspraak heeft, belt u op het telefoonnummer dat bij ons bekend is in uw dossier. U wordt gebeld op de afgesproken dag en tijd. Het kan voorkomen dat u op ander tijdstip wordt gebeld dan gepland is. Dit heeft te maken met de drukte en situatie rondom het coronavirus.

Soms vindt uw afspraak wel plaats op in het ziekenhuis. In dat geval wordt u hier altijd vooraf over gebeld door een medewerker van de polikliniek. Wordt u niet gebeld, dan vindt de afspraak telefonisch plaats.

Bent u doorverwezen door uw huisarts voor een eerste afspraak met een specialist? Ook deze afspraak is eerst een telefonische afspraak met de specialist tenzij u door een van onze medewerkers bent gebeld.

Afspraak maken
U kunt altijd telefonisch contact opnemen met uw polikliniek voor het maken van een afspraak. Bent u nog niet onder behandeling bij de afdeling waar u een afspraak wilt maken? Bel dan uw huisarts voor een verwijzing. Uw afspraak met de specialist in het ziekenhuis is in de meeste gevallen telefonisch.

Geplande operaties
Het Spaarne Gasthuis heeft besloten om een groot deel van niet de spoedeisende operaties in elk geval voorlopig uit te stellen. Uitzondering zijn o.a. oncologische operaties, geplande keizersnedes en specifieke vaatchirurgie. Ook spoedoperaties gaan altijd door.

U wordt gebeld als uw operatie niet doorgaat. Gaat uw geplande operatie wèl door en heeft of krijgt u klachten van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts? Neem dan telefonisch contact op met de uw polikliniek.

Zodra de situatie verandert, melden we het op de website en nemen we contact op met de patiënten wie dit betreft. De situatie in ons ziekenhuis is elke dag anders door de toenemende zorg voor coronapatiënten. Hierdoor kan het voorkomen dat operaties die is eerste instantie doorgaan helaas toch afgebeld worden. Wij begrijpen dat dit heel vervelend voor u is. Wij doen er alles aan om zoveel mogelijk zorg te blijven bieden.

Radiologie
Heeft u een afspraak op de radiologie? Dan gaat deze afspraak gewoon door. Heeft u klachten van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts? Bel dan de radiologie: (023) 224 0040.

Echo
Zonder tegenbericht gaat uw afspraak bij de echoscopist gewoon door. Heeft u koorts, hoger dan 38 graden, hoest u veel of bent u benauwd? In dat geval kunt uw afspraak niet doorgaan. Bel ons dan op om de afspraak af te zeggen.

Het maken van een nieuwe afspraak

Bent u doorverwezen door uw huisarts voor een eerste afspraak met een specialist? Maak uw eerste afspraak telefonisch bij de polikliniek. Bekijk de telefoonnummers van de poliklinieken. U kunt niet naar het Spaarne Gasthuis komen om een afspraak te maken.

De eerste afspraak is een telefonische afspraak tenzij u door een van onze medewerkers bent gebeld.

Bezoeken van de spoedeisende hulp, huisartsenpost en bloedafname

Heeft u klachten van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts? Kom dan niet naar spoedeisende hulp of de huisartsenpost. Bel alleen met de huisarts of huisartsenpost (Haarlem: (023) 224 2526/ Hoofddorp: (023) 224 2322) als uw klachten erger worden voor hulp en advies.

Zonder klachten
Zonder klachten van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts kunt u gewoon naar de huisartsenpost of spoedeisende hulp komen voor dringende medische zorg.  Bel altijd van tevoren met de huisartsenpost.

Bloedprikken
U kunt in het Spaarne Gasthuis bloed laten prikken bij de afnamelocaties van Atalmedial. Kijk op de pagina bloedafname voor de openingstijden van de locaties in het Spaarne Gasthuis.

Als u klachten heeft van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts vragen wij u niet naar het ziekenhuis te komen. Toch kan het zijn dat u bloed moet laten prikken. In dat geval gaat u naar de bloedafname van Atalmedial in het Spaarne Gasthuis Heemstede. U kunt hiervoor niet terecht in Haarlem en Hoofddorp.

Kijk op de website van Atalmedial voor welke locaties u nog meer kunt bezoeken wanneer u bovengenoemde klachten heeft

Wat u moet doen als u denkt dat u het coronavirus heeft

Heeft u milde verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, verhoging tot 38 graden of koorts? Mijd dan sociaal contact. U kunt ook geen bezoek ontvangen of op bezoek gaan en ook geen boodschappen doen.

Bel alleen met de huisarts als de klachten verergeren (meer dan 38 graden koorts en moeite met ademhalen) en u medische hulp nodig heeft. Ga niet naar de huisarts, huisartsenpost of spoedpost toe om te overleggen aan de balie.

Als u zich beter voelt en 24 uur lang geen gezondheidsklachten heeft gehad, bent u genezen. Dan kunt u anderen niet meer besmetten.

Corona-check app

U kunt gebruikmaken van de corona-check app. Ook als u nog geen klachten heeft. De corona-check app geeft algemene uitleg over het coronavirus. Ook helpt hij u als u klachten heeft die mogelijk wijzen op het coronavirus. Lees hier meer over de corona-check app en hoe u zich kunt aanmelden.

Meer informatie over corona?

Kijk op www.thuisarts.nl of bel met 0800 1351. Dit publieksnummer is speciaal opengesteld voor vragen rond het coronavirus.

Op bezoek gaan bij patiënten in het Spaarne Gasthuis

Vanaf maandag 18 mei is de bezoekregeling aangepast in het Spaarne Gasthuis.

Bezoektijden in het Spaarne Gasthuis zijn van 18:30 tot 19:30 uur.

De bezoekregels zijn als volgt aangepast:

  • Alle bezoekers melden zich eerst bij de receptie in de centrale hal van het ziekenhuis
  • Eén bezoeker per dag per opgenomen patiënt maximaal 1 uur
  • Twee bezoekers (=ouders / verzorgers) per dag per opgenomen kind
  • Patiënten met het coronavirus en patiënten die getest worden op het virus, mogen geen bezoek ontvangen

Uiteraard geldt dat de bezoekers geen last hebben van hun luchtwegen, niet hoesten, verkouden zijn of een temperatuur van boven 38 graden hebben.

Screening
Bij de ingangen van het Spaarne Gasthuis in Haarlem Zuid, Haarlem Noord en Hoofddorp vragen wij alle bezoekers of zij klachten hebben. Dit gebeurt voor de veiligheid, direct bij binnenkomst in de centrale hal. Op deze manier wil het ziekenhuis besmetting met het coronavirus zoveel mogelijk voorkomen.

Het kan door de screening erg druk zijn bij aanvang van het bezoekuur om 18:30 uur. Komt u bijvoorbeeld 10 minuten later dan kunt u doorlopen en hoeft u niet in de rij te staan voor de screening.

De aangepaste bezoekregeling staat op onze website en is bekend bij receptie en telefooncentrale.

Wij begrijpen dat dit een hele vervelende maatregel is; bezoek is iets om naar uit te kijken wanneer je in het ziekenhuis ligt. Maar we willen als Spaarne Gasthuis er alles aan doen om de kans op besmetting met het coronavirus voor onze patiënten zo klein mogelijk houden.

Voor de afdeling psychiatrie (PAAZ) in Haarlem Zuid geldt per 18 mei een andere bezoektijd dan de reguliere bezoektijd. Het bezoekuur is hier van 19:00 uur tot 20:00 uur. Alle bezoekers voor patiënten van de PAAZ-afdeling worden via het tuinhek van de PAAZ binnengelaten en vertrekken ook weer via de tuin. Bij binnenkomst op de afdeling worden bezoekers door een verpleegkundige gescreend op klachten.

Hoe houden we het Spaarne Gasthuis veilig?

We doen er als ziekenhuis alles aan om een veilige omgeving te creëren voor patiënten en medewerkers. Hieronder leest u daar meer over:

  • Iedereen die binnenkomt in ons ziekenhuis in Haarlem Zuid en Hoofddorp wordt gescreend. Mensen krijgen de vraag of ze luchtwegklachten hebben.
  • Patiënten die luchtwegklachten hebben, verdacht zijn van corona óf positief getest zijn op corona, worden verpleegd op een aparte afdeling.
  • Afspraken op de polikliniek zetten we zoveel mogelijk om naar een telefonische afspraak. Daarover informeren wij mensen vooraf.
  • Is het medisch noodzakelijk dat uw afspraak in het ziekenhuis is? Dan bellen wij voor de afspraak met u. We vragen dan of u luchtwegklachten heeft die mogelijk wijzen op corona. Als dat zo is kijken we of de afspraak 2 weken kan worden uitgesteld. Is uitstel niet mogelijk? Dan gaat de afspraak door en draagt uw zorgverlener een mondkapje en handschoenen.
  • Kom het liefst alléén naar het ziekenhuis. Heeft u persoonlijke begeleiding nodig? Dan mag u maximaal 1 persoon meenemen het ziekenhuis in. Deze persoon mag géén last hebben van luchtwegklachten, koorts, hoesten of verkoudheid.
  • Zorgverleners die zelf klachten hebben komen niet naar het ziekenhuis en worden getest op corona.

Gaan informatiebijeenkomsten door?

Vanaf maandag 16 maart gaan alle informatiebijeenkomsten voor en met patiënten in het Spaarne Gasthuis voorlopig niet door. Heeft u zich aangemeld? Dan wordt u hierover geïnformeerd.

Wat u kunt doen om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen

Houd minimaal 1,5 meter afstand van elkaar en schud geen handen
Houd minimaal 1,5 meter afstand van elkaar en schud geen handen
Was regelmatig uw handen. Ook vóór het eten.
Was regelmatig uw handen. Ook vóór het eten.
Hoest en nies in uw elleboog.
Hoest en nies in uw elleboog.
Gebruik papieren zakdoekjes en probeer niet aan uw gezicht te zitten.
Gebruik papieren zakdoekjes en probeer niet aan uw gezicht te zitten.

Meer informatie over de verspreiding van het coronavirus kunt u vinden op de website van het RIVM.

Helpen tijdens de uitbraak coronavirus

Het is hartverwarmend om te zien hoeveel mensen zich hebben aangemeld om ons te komen helpen. Heel erg bedankt daarvoor! Hier kunt u zien hoe u kunt helpen.

Aanmelden als hulpkracht

Het Corona virus geeft druk op onze capaciteit maar tot nu toe hebben we de situatie in het Spaarne Gasthuis onder controle. We willen je daarom vragen je hulp niet meer rechtstreeks bij het Spaarne Gasthuis aan te bieden, maar via onderstaande websites.

Mochten wij in de toekomst een beroep willen doen op mensen die niet bij het Spaarne Gasthuis werken, dan weten we jullie via deze instanties te vinden!

Aanbieden van medische hulpmiddelen

We krijgen veel medische hulpmiddelen zoals mondkapjes, spatbrillen en wegwerpoveralls aangeboden. Daar zijn we heel blij mee. Alle beetjes helpen. Wij kunnen alleen hulpmiddelen aannemen die ongebruikt zijn en in de originele verpakking zitten.

Heb je hulpmiddelen die ons kunnen helpen? Lever het af bij de receptie. Dat mag op alle locaties van het Spaarne Gasthuis.

Heeft u vragen?

Algemene vragen over het coronavirus

Voor algemene vragen over het coronavirus kunt u het best kijken op de website van het RIVM of bellen naar informatienummer 0800 1351.

Vragen over de maatregelen in het ziekenhuis of over uw afspraak

Droge handen of handeczeem?

Tijdens de coronacrisis wordt veel gevraagd van onze handen.

Mijn eerste dag op de corona-unit

Pepita de Vries werkt op de corona-unit en blogt over haar ervaringen.

Mooie initiatieven voor verpleegkundigen

Het is erg bijzonder om te zien hoeveel mensen de zorg op dit moment steunen.