Sluiten
Mijn
Spaarne
Gasthuis

FAQ MKA chirurgen verder in nieuw behandelcentrum

Sinds 2020 werken alle medewerkers van de Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie van het Spaarne Gasthuis in een nieuw behandelcentrum met de naam MKA Kennemer & Meer.
Lees hieronder de veel gestelde vragen:

Wat is het nieuwe adres en telefoonnummer van MKA Kennemer & Meer locatie Haarlem?

Het nieuwe adres is:
Amsterdamsevaart 268
2032 EK Haarlem
Telefoonnummer: (085) 080 4000

De locatie van de polikliniek in het Spaarne Gasthuis Hoofddorp is onveranderd gebleven.

 

Ik ben onder behandeling bij de MKA-chirurg, vanaf wanneer moet ik naar de nieuwe locatie?

Vooralsnog blijven de MKA-chirurgen nog spreekuur houden op de polikliniek in het Spaarne Gasthuis Hoofddorp. De polikliniek heeft dan wel een nieuwe naam: MKA Kennemer & Meer.

Op termijn houden de MKA-chirurgen het spreekuur op twee nieuwe locaties buiten het Spaarne Gasthuis. Operaties blijven wel plaatsvinden in het Spaarne Gasthuis.

Bent u onder behandeling van een MKA-chirurg? Dan wordt u uiteraard actief geïnformeerd over waar uw afspraken plaats gaan vinden.

Ik ben onder behandeling bij de MKA-chirurg, moet ik een nieuwe machtiging aanvragen bij mijn zorgverzekeraar?

Nee, dat is niet nodig. MKA Kennemer & Meer zorgt dat de machtiging geldig blijft na de naamsverandering.

Is de zorg van MKA Kennemer & Meer verzekerd?

MKA Kennemer & Meer levert verzekerde en onverzekerde zorg. De verzekerde zorg wordt volledig vergoed en valt onder de basiszorg. De onverzekerde zorg wordt mogelijk (gedeeltelijk) vergoed uit uw aanvullende zorgverzekering. De mate van vergoeding is afhankelijk van specifieke polisvoorwaarden. Dit kunt u navragen bij uw zorgverzekering.

Wat gebeurt er met mijn medisch dossier?

Om uw behandeling bij uw MKA-chirurg veilig voort te kunnen zetten, is het belangrijk dat relevante patiëntgegevens bekend zijn bij MKA Kennemer & Meer. Als u in 2018 en/of 2019 een of meerdere afspraken heeft gehad op de polikliniek MKA, dan heeft u hierover een brief of e-mail ontvangen.

De patiëntgegevens zijn een kopie van de gegevens zoals die in het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) van Spaarne Gasthuis staan opgeslagen en welke relevant zijn voor het specialisme MKA. De patiëntgegevens worden in het nieuwe EPD van MKA Kennemer & Meer opgeslagen.

 

Ik heb geen brief of e-mail ontvangen

Heeft u in 2018 of 2019 een of meerdere afspraken gehad op de polikliniek MKA Kennemer & Meer en heeft u geen brief of e-mail ontvangen? Wilt u dan telefonisch contact opnemen met de polikliniek MKA via (085) 080 4000 (MKA Kennemer & Meer) of via (023) 224 0080 (Spaarne Gasthuis).

Wat gebeurt er in geval van spoed?

Tijdens kantooruren neemt u contact op met MKA Kennemer & Meer. In de avond, nacht of weekend belt u met de spoed-/huisartsenpost:

– Haarlem/ Velsen/ Zuid-Kennemerland: (023) 224 2526
– Haarlemmermeer: (023) 224 2322.
Zij maken met u verdere afspraken en roepen de MKA chirurg indien nodig op.

Wat gebeurt er met het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde?

Het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde is, in de vorm zoals deze in het Spaarne Gasthuis locatie Haarlem aanwezig was, opgehouden te bestaan na 1 januari 2020.

Per 1 februari 2021 is op de nieuwe locatie aan de Amsterdamsevaart een dependance geopend van  Stichting Bijzondere Tandheelkunde Amsterdam.

Waarom gaat de MKA weg uit het Spaarne Gasthuis?

De MKA-chirurgen hebben al langere tijd de wens om een zelfstandig behandelcentrum te starten. Deze verzelfstandiging is uitzonderlijk en alleen mogelijk omdat de MKA-chirurgen contractueel gezien de mogelijkheid hadden om een zelfstandig behandelcentrum in de regio op te zetten.