Sluiten
Thuis in
uw dossier

Uw verzekering

Hoe bent u verzekerd? Wat vergoedt uw verzekeraar?

Uw zorgverzekeraar vergoedt zorg in het ziekenhuis

De meeste behandelingen en spoedeisende zorg krijgt u vergoed. Uw zorgverzekering dekt de kosten. Wees u ervan bewust dat ook als een behandeling onder de dekking van de zorgverzekering valt, het eigen risico nog altijd in rekening kan worden gebracht door uw zorgverzekeraar.

Sommige behandelingen vergoedt uw verzekeraar alleen wanneer u aanvullend verzekerd bent. Vraag voor uw behandeling na bij uw zorgverzekeraar of u wel of niet aanvullend verzekerd bent voor de te vergoeden behandeling.

Voor de vergoeding van uw behandeling heeft u een geldige verwijsbrief nodig. Bij interne verwijzingen van specialist naar specialist, is dit niet van toepassing.

Wat vergoedt uw verzekeraar?

Op www.independer.nl vindt u een overzicht van behandelingen en op welke manier de verschillende verzekeraars deze vergoeden.

Met welke verzekeraars heeft het Spaarne Gasthuis een contract?

2020

Met Zilveren Kruis, CZ, Menzis, VGZ, ASR, DSW en Caresq heeft het Spaarne Gasthuis een overeenkomst gesloten. Uw zorg wordt vergoed indien u bij Zilveren Kruis, Menzis, VGZ, ASR, DSW of Caresq of een van haar labels verzekerd bent.

Bent u verzekerd bij één van de verzekeraars en wilt u weten of uw zorg in 2020 wordt vergoed? Neem dan contact met uw verzekeraar op. Wilt u voor 2020 overstappen naar een andere verzekeraar? Neem dan contact met de verzekeraar op waar u naar wilt overstappen om te informeren of uw zorg wordt vergoed.

Wilt u kiezen voor een budgetpolis of heeft u een budgetpolis? Bij deze polis krijgt u de zorg alleen 100% vergoed als u die ontvangt van een zorgaanbieder waarmee uw zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten. Het Spaarne Gasthuis heeft voor 2020 géén contract met Gewoon ZEKUR (natura polis). Als u voor deze zorgverzekering heeft gekozen, moet u (een deel van) de kosten voor zorg zelf betalen. Neem contact op met uw verzekeraar indien u vragen heeft over uw vergoeding of vragen heeft over het overstappen naar een budgetpolis.

Eigen risico 2020: € 385,-

U bent 18 jaar of ouder? Dan betaalt u in 2020 een verplicht eigen risico voor de zorgverzekering. Dat betekent dat u de eerste € 385,- van zorg uit het basispakket zelf betaalt. Dat geldt ook voor zorg die u in het ziekenhuis krijgt.

Naast het verplichte eigen risico heeft u mogelijk een vrijwillig eigen risico afgesproken met uw zorgverzekeraar. Het vrijwillige eigen risico en het verplicht eigen risico samen bedragen maximaal € 885,-.

Kosten van een bezoek aan de huisarts, verloskundige zorg en kraamzorg krijgt u altijd vergoed vanuit het basispakket. Deze kosten vallen niet onder het eigen risico van uw zorgverzekering. Onderzoeken en medicatie, aangevraagd door uw huisarts, kunnen wel onder het eigen risico vallen.

Heeft u vragen over uw eigen risico of vrijwillige bijdrage? Neem contact op met uw verzekeraar.

Voor meer informatie over uw eigen risico kunt u ook terecht op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit: over ziekenhuisrekeningen.