Sluiten
Thuis in
uw dossier

Veelgestelde vragen

Heeft u vragen over zorgkosten? Misschien staat uw vraag in de lijst met veelgestelde vragen (en het antwoord ook).

Vragen over uw verzekering

Vragen over de rekening

Overige vragen

Ik ben verzekerd, welke zorg wordt vergoed?

Het Spaarne Gasthuis heeft met een groot aantal van de zorgverzekeraars in Nederland de afspraak gemaakt dat wij rechtstreeks bij hen declareren. Als wij een contract hebben met uw verzekeraar, dan ontvangt u in principe geen facturen thuis en regelt het Spaarne Gasthuis de betaling.

Met welke verzekeraars heeft het Spaarne Gasthuis afspraken? Bekijk de lijst met verzekeraars

Er geldt wel een eigen risico, zie hier onder voor meer informatie.

Als de vergoeding uit uw aanvullende verzekering komt, dan ontvangt u de rekening thuis, en declareert u deze zelf  bij uw zorgverzekering.

Informeer altijd vóór uw behandeling bij uw verzekeraar of uw behandeling geheel wordt vergoed.

Ik heb een budgetpolis, welke zorg wordt dan vergoed?

Bij een budgetpolis heeft de zorgverzekeraar met een aantal ziekenhuizen een contract gesloten, maar niet met allemaal. Indien u niet naar een van de door de zorgverzekeraar gecontracteerde ziekenhuizen gaat (zie uw polis), dan vergoedt uw zorgverzekeraar de zorg niet of niet volledig.

Uw zorgverzekeraar vergoedt spoedeisende hulp altijd volledig. Zorgverzekeraars hebben met alle ziekenhuizen een overeenkomst voor spoedeisende hulp. Let op: het eigen risico geldt wel voor spoedeisende hulp.

Kijk in het overzicht van budgetpolissen of uw polis ertussen zit. Zo ja, dan wordt de zorg niet door uw verzekeraar vergoed. U moet de kosten van de behandeling zelf betalen.

Wordt spoedeisende hulp vergoed?

Uw zorgverzekeraar vergoedt spoedeisende hulp altijd volledig. Zorgverzekeraars hebben met alle ziekenhuizen een overeenkomst voor spoedeisende hulp.

Let op: het eigen risico geldt wel voor spoedeisende hulp. Zie hieronder voor meer informatie.

Heeft het Spaarne Gasthuis een contract met mijn zorgverzekeraar?

Het Spaarne Gasthuis heeft met de grootste zorgverzekeraars prijsafspraken gemaakt. Wanneer u verzekerd bent bij een van de grote zorgverzekeraars dan wordt uw zorg in het basispakket vergoed.

Met welke verzekeraars heeft het Spaarne Gasthuis afspraken? Bekijk de lijst met verzekeraars

Het Spaarne Gasthuis declareert de kosten voor uw behandeltraject direct bij uw zorgverzekeraar. U ontvangt geen rekening thuis.

Vraag bij uw zorgverzekeraar na of die een contract heeft met het Spaarne Gasthuis.

Eigen risico? Wat betekent dat?

Het verplichte eigen risico is een bedrag dat uw zorgverzekeraar niet vergoedt.

Iedereen van 18 jaar en ouder heeft een verplicht eigen risico. Voor 2021 is het verplicht eigen risico € 385,- per verzekerde. De eerste € 385,- aan zorgkosten betaalt u dus zelf. Dit bedrag is bij alle verzekeraars hetzelfde. Het is door de overheid vastgesteld.

Naast het verplichte eigen risico spreken sommige mensen een vrijwillig eigen risico af met hun zorgverzekeraar. Het vrijwillige eigen risico en verplicht eigen risico samen bedragen maximaal € 885,-.

Uw verzekeraar stuurt u een rekening voor uw eigen risico als u zorgkosten maakt.

Lees meer over het betalen van eigen risico in een ander jaar dan waarin u in het ziekenhuis bent geweest in het document ‘Ziekenhuisbezoek in 2021, eigen risico betalen van 2020‘ van de Nederlandse Zorgautoriteit.

Waar geldt het eigen risico niet voor?

Voor bepaalde zorg hoeft u niet zelf de eerste kosten te betalen. Het eigen risico geldt niet voor:

 • Verzekerden jonger dan 18 jaar
 • Kosten van een bezoek aan de huisarts
 • Kosten voor verloskundige zorg en kraamzorg
 • Vergoedingen vanuit de aanvullende verzekering
 • Tandartskosten voor verzekerden jonger dan 18 jaar
 • Hulpmiddelen in bruikleen van thuiszorg

Ik ben in het buitenland verzekerd, wat nu?

Spaarne Gasthuis heeft geen contracten met buitenlandse verzekeraars (behalve met Cigna). Dit betekent dat u in het Spaarne Gasthuis een voorschot betaalt. U betaalt contant, met pin of met creditcard. Na de behandeling ontvangt u de definitieve rekening thuis.

Het voorschot dat u al betaald heeft, verrekent het Spaarne Gasthuis met de definitieve rekening. Of u geld terugkrijgt of nog moet bijbetalen, leest u in de brief die u bij de rekening krijgt.

Woont u in Europa, dan kunt u bij uw verzekeraar (buiten Nederland) een European Health Insurance Card (EHIC) aanvragen. Een Europese verzekeringspas. Met een geldige EHIC betaalt u geen voorschot.

Ik ben niet verzekerd, wordt mijn zorg vergoed?

Sluit voor uw eerste bezoek aan het ziekenhuis een zorgverzekering af. Lukt dit niet? Neem dan telefonische contact op met de zorgadministratie (023) 224 1040 (op werkdagen tot 12.00 uur).

Bent u niet verzekerd voor ziektekosten, dan betaalt u een voorschot op de verwachte kosten. U betaalt contant, met pin of creditcard. Na de behandeling ontvangt u de definitieve rekening thuis.

Het voorschot dat u al betaald heeft, verrekent het Spaarne Gasthuis met de definitieve rekening. Of u geld terugkrijgt of nog moet bijbetalen, leest u in de brief die u bij de rekening krijgt.

Kijk op de website van het CAK (www.hetcak.nl) of u in aanmerking komt voor een subsidieregeling.

Ik heb een rekening thuis gekregen, waarom is die niet naar mijn verzekeraar gestuurd?

Er zijn een aantal redenen waarom u een rekening thuisgestuurd krijgt:

 • Uw rekening valt buiten de basisvergoeding van uw verzekering.
De declaratiecode op uw factuur begint met 16 of 17. Mogelijk bent u wel (deels) verzekerd vanuit uw aanvullend pakket. Neem hiervoor contact op met uw verzekering of lees uw polisvoorwaarden. U betaalt het ziekenhuis en declareert de rekening zelf bij uw zorgverzekeraar.
 • Wij hebben geen geldige verwijsbrief van u (zelfverwijzer)
Voor een behandeling in het ziekenhuis heeft u een geldige verwijsbrief nodig. We hebben tijdens uw eerste bezoek geen verwijsbrief van u gekregen. Daarom bent u zelfverwijzer en betaalt u de kosten van de zorg zelf. U kunt de rekening niet indienen bij uw zorgverzekeraar. Let op: patiënten die op de spoedeisende hulp komen in een acute/levensbedreigende situatie, hebben geen verwijsbrief nodig. Deze zorg vergoeden verzekeraars wel. Er geldt wel een eigen risico. In alle andere gevallen bepaalt de dienstdoend huisarts van de HuisartsenPost of u hier geholpen kan worden of dat er medisch specialistische zorg nodig is. Er is dan wel een verwijsbrief nodig.
 • U bent niet naar uw afspraak gekomen (‘no show’)
Bent u niet naar uw afspraak gekomen of heeft u deze niet minimaal 24 uur van te voren afgezegd? Doet u dat niet, dan heeft u een rekening van €45 gekregen. Als u uw afspraak op tijd afzegt, dus uiterlijk 24 uur van te voren, kunnen we deze tijd voor andere patiënten gebruiken. Zo blijven wachtlijsten korter. 
U moet de rekening aan Spaarne Gasthuis betalen. U kunt de rekening niet indienen bij uw zorgverzekeraar.
 • Uw registratiegegevens zijn onjuist en/of incompleet.
Mogelijk zijn uw verzekeringsgegevens niet bij het Spaarne Gasthuis bekend. Daarom heeft u de rekening thuis ontvangen. Wanneer u verzekerd bent dan kunt u de rekening, samen met een kopie van het verzekeringsbewijs opsturen naar:
Spaarne Gasthuis
t.a.v. Zorgadministratie
Antwoordnummer 900
2000 VB Haarlem.
 • De rekening is voor een pasgeboren kindje.
Heeft u een rekening ontvangen voor uw pasgeboren kindje? Dan is uw kindje mogelijk nog niet bijgeschreven op uw, of uw partners zorgpolis. Dit kunt u binnen 4 maanden aan de verzekering doorgeven. Wanneer uw kind verzekerd is, kunt u de rekening samen met een kopie van het verzekeringsbewijs opsturen naar:
Spaarne Gasthuis
t.a.v. Zorgadministratie
Antwoordnummer 900,
2000 VB Haarlem.

Ik ben niet naar mijn afspraak gegaan (no show), maar waarom heb ik wel een rekening thuis gekregen?

Bent u niet naar uw afspraak gekomen of heeft u deze niet minimaal 24 uur van te voren afgezegd? Dan brengen wij u een no-show bedrag van €45,- in rekening. Als u uw afspraak op tijd afzegt, dus uiterlijk 24 uur van te voren, kunnen we deze tijd voor andere patiënten gebruiken. Zo blijven wachtlijsten korter.
U moet de rekening aan Spaarne Gasthuis betalen. U kunt de rekening niet indienen bij uw zorgverzekeraar.

Mijn verzekeraar verrekent een eigen risico uit het afgelopen jaar. Waarom stuurt Spaarne Gasthuis de rekening zo laat naar mijn zorgverzekeraar?

De zorg die u krijgt noemen verzekeraars, de overheid en ziekenhuizen een diagnosebehandelcombinatie.

U krijgt pas een rekening wanneer de diagnosebehandelcombinatie gesloten wordt. Wanneer deze gesloten wordt, is afhankelijk van de behandeling en de daarbij behorende wettelijke regels.

De looptijd van een diagnosebehandelcombinatie was maximaal 365 dagen. Patiënten en verzekeraars ontvingen rekeningen daarom soms meer dan een jaar na het begin van een behandeling.

Sinds 2015 is de looptijd verkort: een diagnosebehandelcombinatie duurt maximaal 120 dagen. Spaarne Gasthuis streeft ernaar de rekening binnen 6 maanden na het sluiten van een diagnosebehandelcombinatie naar de verzekeraar of de patiënt te sturen.

Op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit vindt u meer informatie over de diagnosebehandelcombinatie en ziekenhuisrekeningen.

Als mijn behandeling de jaargrens over gaat, moet ik dan 2x eigen risico betalen?

Uw zorgverzekeraar kijkt voor het verrekenen van uw eigen risico naar de startdatum van de geleverde zorg. Het maakt hierbij niet uit of een deel van de zorg in een ander kalenderjaar valt. Als de hele behandeling in één diagnosebehandelcombinatie valt, verrekent de zorgverzekeraar één keer eigen risico.

Hebt u meerdere diagnosebehandelcombinaties gekregen? In dat geval is het mogelijk dat u wel 2x het eigen risico betaalt.

Hoe weet u of u één of meer diagnosebehandelcombinaties kreeg? De Nederlandse Zorgautoriteit bepaalt wat een diagnosebehandelcombinatie is. De regels van de Nederlandse Zorgautoriteit gelden voor alle ziekenhuizen.

Wilt u meer weten over de diagnosebehandelcombinatie? Bezoek de site van de NZa over de diagnose-behandelcombinatie of bekijk de informatiekaart.

 

Bent u opgenomen op de intensive care of gebruikt u medicijnen die vallen onder de regeling ‘dure geneesmiddelen’? Dan worden de kosten per dag berekend. Ligt u bijvoorbeeld op 31 december en 1 januari op de intensive care, dan wordt dit verrekend met het eigen risico van beide jaren.

Ik heb een eigen-risico-verrekening gehad voor ambulancevervoer. Waarom wordt dit niet vergoed?

Het ziekenhuis brengt geen kosten voor ambulanceverzoer in rekening. Vraag bij uw zorgverzekeraar na wie de vervoerder is geweest die u naar het ziekenhuis bracht. Uw zorgverzekeraar weet ook of het ambulancevervoer onder uw verzekering valt.

Ik ben al een tijd geleden behandeld, maar heb nog geen factuur ontvangen. Hoe kan dat?

De zorg die u krijgt noemen verzekeraars, de overheid en ziekenhuizen een diagnosebehandelcombinatie.

U krijgt pas een rekening wanneer de diagnosebehandelcombinatie gesloten wordt.

Wanneer deze gesloten wordt, is afhankelijk van de behandeling en de daarbij behorende wettelijke regels.

De looptijd van een diagnosebehandelcombinatie was maximaal 365 dagen. Patiënten en verzekeraars ontvingen rekeningen daarom soms meer dan een jaar na het begin van een behandeling.

Sinds 2015 is de looptijd verkort: een diagnosebehandelcombinatie duurt maximaal 120 dagen. Spaarne Gasthuis streeft ernaar de rekening binnen 6 maanden na het sluiten van een diagnosebehandelcombinatie naar de verzekeraar of de patiënt te sturen.

Op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit vindt u meer informatie over de diagnosebehandelcombinatie en ziekenhuisrekeningen.

Wat veel geld voor die paar behandelingen, hoe kan dit?

Als u in het ziekenhuis in behandeling bent, berekent het ziekenhuis niet elke scan, injectie of handeling afzonderlijk. Alle ziekenhuizen in Nederland werken met diagnosebehandelcombinaties.

De Nederlandse Zorgautoriteit stelt diagnosebehandelcombinaties landelijk vast.

Een diagnosebehandelcombinatie is een soort zorgpakket dat gebruikelijk is bij een bepaalde behandeling, bijvoorbeeld bij een gebroken arm. De prijs voor een diagnosebehandelcombinatie is een gemiddelde van de alle kosten (en tijd) bij een dergelijke breuk. Even een voorbeeld? Als patiënten met een gebroken arm gemiddeld één keer een foto laten maken, dan bepaalt dat de prijs. Als een individuele patiënt meerdere keren een foto laat maken, dan brengt het ziekenhuis toch hetzelfde bedrag in rekening. Als er meer onderzoeken worden uitgevoerd dan het gemiddelde, kunnen er meer kosten in rekening worden gebracht.

In dit filmpje van de Nederlandse Zorgautoriteit ziet u hoe de prijs van een botbreuk tot stand komt.

Betalen van ziekenhuiszorg from Nederlandse Zorgautoriteit on Vimeo.

 

Ik heb een rekening gekregen en wil graag een betalingsregeling. Kan dat?

Ja dat kan. Neem hiervoor contact op met de debiteurenadministratie op (023) 224 1120.

Waar kan ik een kopie van de rekening opvragen?

Heeft u de rekening eerder op papier van ons ontvangen, dan is het mogelijk om een kopie op te vragen. Naast de rekening die u ontvangt van uw zorgverzekeraar  over uw eigen risico kunt u een kopie hiervan opvragen van de rekening bij  het ziekenhuis. Neem contact op met de Zorgadministratie van het Spaarne Gasthuis. Dit kan op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur, (023) 224 1040.

Ik heb een voorschot betaald en krijg nu een nota, hoe verloopt nu de verrekening?

De nota die u ontvangt is de definitieve nota. Spaarne Gasthuis verrekent het bedrag dat u als voorschot betaalde met het definitieve bedrag. In de brief van de debiteurenadministratie, die u bij de nota ontvangt, staat of u geld terugkrijgt of dat u bij moet betalen. Neem voor meer informatie contact op met de debiteurenadministratie, (023) 224 1120.

Ik heb een voorschot betaald en krijg nu een nota, hoe verloopt nu de verrekening?

De nota die u ontvangt is de definitieve nota. Spaarne Gasthuis verrekent het bedrag dat u als voorschot betaalde met het definitieve bedrag. In de brief van de debiteurenadministratie, die u bij de nota ontvangt, staat of u geld terugkrijgt of dat u bij moet betalen. Neem voor meer informatie contact op met de debiteurenadministratie, (023) 224 1120.

Hoe kom ik aan een afsprakenoverzicht?

Heeft u bijvoorbeeld voor uw belastingaangifte een afsprakenoverzicht van uw aanwezigheid in het Spaarne Gasthuis nodig? Vul het contactformulier in op de website. Geef de periode aan over welke periode het gaat. U krijgt een afsprakenoverzicht naar uw huisadres toegestuurd.

Wordt een telefonisch consult of e-consult in rekening gebracht?

Vanaf 1 januari 2018 kan een telefonisch consult of e-consult in rekening gebracht worden bij u of bij uw zorgverzekeraar. Dit is alleen zo als het consult een afspraak vervangt bij uw arts of verpleegkundig specialist op de polikliniek in het ziekenhuis. Dit ‘consult op afstand’ telt mee voor het eigen risico dat u betaalt. Een telefoontje om een afspraak te verzetten of een telefonische uitslag waarvoor u niet naar het ziekenhuis zou komen, wordt niet in rekening gebracht.