Sluiten
Thuis in
uw dossier

Keurmerken

U komt naar het Spaarne Gasthuis vanwege uw gezondheid. U wilt de beste zorg.

Het Spaarne Gasthuis beoordeelt en verbetert de zorg voortdurend. Maar ook externe organisaties beoordelen het Spaarne Gasthuis: zij kijken of het ziekenhuis voldoet aan gestelde eisen.

Alleen ziekenhuizen die aan alle eisen voldoen geven zij een keurmerk. De keurmerken garanderen dat u optimale zorg krijgt. 

Op deze pagina staan de belangrijkste keurmerken op een rij.

Algemeen

NIAZ-accreditatie

Spaarne Gasthuis heeft het kwaliteitscertificaat van het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ).

Dit betekent dat het ziekenhuis:

  • De zaken intern goed op orde heeft
  • Veilige zorg levert
  • De klant centraal stelt
  • Betrouwbare resultaten presenteert
  • Zorg- en dienstverlening voortdurend verbetert 

STZ-status

Het Spaarne Gasthuis heeft de officiële STZ-status. STZ staat voor de vereniging Samenwerkende Topklinische opleidings-Ziekenhuizen. Tot deze ‘eredivisie’ van de ziekenhuiszorg worden alleen dié ziekenhuizen toegelaten die hooggespecialiseerde medische zorg leveren en veel aandacht besteden aan opleidingen, onderwijs en onderzoek.

Gastvrijheid met sterren 

Het Spaarne Gasthuis kreeg 3 sterren van Gastvrijheidzorg met Sterren vanwege de vriendelijkheid van medewerkers en de aandacht die zij patiënten geven.

Een voorbeeld van aandacht die patiënten krijgen? Het Spaarne Gasthuis stelt ook digitaal de patiënt centraal. Patiënten krijgen op mijnspaarnegasthuis.nl alle informatie over hun behandeling:

  • Ze zien laboratoriumuitslagen
  • Lezen brieven aan hun huisarts
  • Vragen advies en stellen vragen aan behandelaars
  • Maken afspraken

Is dat een toevalstreffer? Nee. Het Spaarne Gasthuis heeft gastvrijheidsbeleid en werkt vanuit de Planetree-gedachte.

Seniorvriendelijk

Spaarne Gasthuis kreeg het keurmerk voor seniorvriendelijk ziekenhuis. Dit betekent dat de zorg aansluit bij de behoeften en wensen van ouderen. Het keurmerk is een initiatief van de gezamenlijke ouderenbonden.

Veilige voeding (HACCP)

Het HACCP-certificaat betekent dat het Spaarne Gasthuis veilige voedselvoorziening waarborgt. De hygiënecode geldt niet alleen voor de centrale keuken, maar ook voor serveren, bewaren en bereiden van voeding. 

Veilige informatie (NEN7510)

Het Spaarne Gasthuis voldoet aan de NEN7510-norm voor informatiebeveiliging in de zorgsector. Dit betekent dat het Spaarne Gasthuis alle informatie, waaronder uw gegevens, goed beveiligt.

Vrouw en kind

Vruchtbaarheidszorg

De zorg rond vruchtbaarheidsproblemen is in het Spaarne Gasthuis goed geregeld. Dat blijkt uit de Monitor Fertiliteitszorg van Freya, de vereniging voor mensen met vruchtbaarheidsproblemen. Het Spaarne Gasthuis ontving daarom een Pluim. 

Kindgericht ziekenhuis

Het Spaarne Gasthuis heeft twee bronzen ‘smileys’ gekregen van de stichting Kind en Ziekenhuis. Een smiley voor de kinderafdeling en een voor dagbehandeling van kinderen. De stichting Kind en Ziekenhuis gaf de smileys onder andere omdat het ziekenhuis angst en stress serieus neemt en pijn zo veel mogelijk voorkomt. 

Borstvoeding

De Wereld Gezondheidsorganisatie en Unicef gaven het Spaarne Gasthuis het borstvoedingscertificaat.

Kanker 

IKNL

Onze oncologische zorg voldoet aan de strenge kwaliteitseisen het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). Dit is een aanvullende accreditatie op de hierboven genoemde NIAZ-accreditatie.

Borstkankerzorg 

Borstkankervereniging Nederland kende het Spaarne Gasthuis een roze lintje toe voor zorg aan borstkankerpatiënten.

Prostaatkanker

Het Spaarne Gasthuis kreeg een vinkje voor goede zorg bij prostaatkanker in de Patiëntenwijzer prostaatkanker.

De Patiëntenwijzer is een initiatief van de ProstaatKankerStichting en de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties. 

Darmkanker

Het Spaarne Gasthuis voldoet aan de voorwaarden die de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntorganisaties (NFK) stelt aan zorg voor patiënten met dikkedarmkanker. Het ziekenhuis kreeg een groen vinkje. 

Bloed- en lymfeklierkanker 

Voor de zorg rond bloed- en lymfevlierkanker ontving Spaarne Gasthuis een groen vinkje van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntorganisaties (NFK). 

Palliatieve zorg

De European Society for Medical Oncology (ESMO) reikte een kwaliteitskeurmerk aan het Oncologie Centrum van Spaarne Gasthuis. De ESMO kent dit keurmerk toe aan ziekenhuizen die op kwalitatief hoog niveau zorg bij kanker integreren met palliatieve zorg (zorg die niet gericht is op genezen maar op verlichten en verzachten). 

Stomazorg

De Nederlandse Stomavereniging ontwikkelde samen met stomadragers, stomaverpleegkundigen en medisch specialisten de normen goede stomazorg. Spaarne Gasthuis voldoet aan deze normen en heeft daarom in de Stoma Zorgwijzer een groen vinkje. 

Overig 

Herseninfarct

Voor 2015 ontvingen het Spaarne Gasthuis het pluscertificaat van Achmea voor de behandeling van een herseninfarct. het Spaarne Gasthuis kreeg dit certificaat omdat het ziekenhuis voldoet aan objectieve kwaliteitscriteria zoals het uitblijven van complicaties en klachten, behandelresultaten, omdat het ziekenhuis aantoonbaar protocollen en richtlijnen naleeft en vanwege patiëntervaringen. 

Dialyse

De afdeling Dialyse heeft het HKZ-certificaat. Het betekent dat de Dialyseafdeling gestructureerd en zorgvuldig werkt aan een veilige en optimale behandeling van dialysepatiënten. De behandeling voldoet bovendien aan de behoeften en verwachtingen van patiënten.

Vaatkeurmerk

Het Spaarne Gasthuis voldoet aan criteria die de De Hart&Vaatgroep opstelde en kreeg het vaatkeurmerk. Het keurmerk meet de kwaliteit van behandelingen van aandoeningen aan de aorta en in de slagaders van benen, bekken, buik en hals. 

Vier sterren van ApneuVereniging

De ApneuVereniging heeft ons centrum voor slaapstoornissen vier sterren gegeven en daarmee het predicaat ‘Topkliniek’. Het centrum is beoordeeld op onder andere wacht- en doorlooptijd en patiënttevredenheid.

Accreditatie voor pathologie

De vakgroep pathologie ons ziekenhuis heeft de accreditatie behaald van de stichting CCKL. Dat betekent dat het ziekenhuislaboratorium voldoet aan de strenge kwaliteitseisen van deze organisatie. De CCKL zet zich in voor de kwaliteit van laboratoria en laboratorium-onderzoek in de gezondheidszorg.