Sluiten
Mijn
Spaarne
Gasthuis

Opvang bij rampen: het Spaarne Gasthuis helpt

Een ramp of crisis buiten het ziekenhuis: wat doet het Spaarne Gasthuis?

Bij een ramp of crisis buiten het ziekenhuis gaat het crisisplan in werking. Het ziekenhuis bereidt zich dan voor op de opvang van slachtoffers. 

Medewerkers van het Spaarne Gasthuis weten wat zij moeten doen tijdens een ramp. Alle zorgverleners zijn daarvoor opgeleid en oefenen regelmatig. 

Hoe krijgt u informatie over slachtoffers?

De Veiligheidsregio Kennemerland coördineert informatie over slachtoffers. Zo zorgt de veiligheidsregio bijvoorbeeld voor een centraal telefoonnummer dat familieleden kunnen bellen.

Volg het Spaarne Gasthuis op twitter

Bij een ramp vindt u op de website van het Spaarne Gasthuis en op twitter de laatste stand van zaken.

Journalisten nemen contact op met de persvoorlichters van de afdeling Communicatie.

Wie bepaalt wat er gebeurt bij een ramp?

Bij een ramp of crisis vangt het Spaarne Gasthuis slachtoffers op en biedt hulp. De Veiligheidsregio Kennemerland coördineert de hulpverlening.

De Veiligheidsregio is een samenwerkingsverband van gemeenten in de regio, brandweer, hulpdiensten, openbaar ministerie en politie.