Sluiten
Thuis in
uw dossier

Veiligheid verbeteren

Goede zorg is veilige zorg. Veiligheid verbeteren. Dat is het doel. Hoe maakt Spaarne Gasthuis de zorg veiliger?

Het ziekenhuis werkt onder andere aan:

 • … het voorkomen van wondinfecties na een operatie
 • … vroege herkenning en behandeling van pijn
 • … veilige zorg bij zieke kinderen en kwetsbare ouderen
 • … goede communicatie tijdens stresssituaties 

Incidenten melden

Waar gewerkt wordt, gaan weleens dingen fout. Incidenten voorkomen, daarvoor doet het Spaarne Gasthuis alles: van procedures verbeteren tot scholing.

Als er toch iets verkeerd gaat, dan doet Spaarne Gasthuis er alles aan om te voorkomen dat het niet nog eens gebeurt.

Hoe? Informatie is belangrijk. Spaarne Gasthuis stimuleert medewerkers om incidenten en bijna-incidenten te melden. Per melding onderzoekt Spaarne Gasthuis verbetermogelijkheden.

Waar komen incidenten voor? Hoeveel incidenten zijn er? Dat is informatie die een ziekenhuis veiliger maakt en waarmee de zorg van Spaarne Gasthuis verbetert. 

Klokkenluidersregeling

In het Spaarne Gasthuis zijn er verschillende manieren waarop medewerkers ongewenste situaties kunnen melden en bespreekbaar maken. We zoeken met elkaar naar oorzaken en zorgen voor passende maatregelen. Als deze procedures onvoldoende zijn, dan heeft het ziekenhuis een klokkenluidersregeling.

Risico’s inventariseren maakt zorg veiliger

De aanschaf van een nieuw apparaat, een verpleegafdeling verbouwen: alles brengt risico’s met zich mee. Vooraf de risico’s onderzoeken, bespreken en beperken: dat is risico-inventarisatie. Bij Spaarne Gasthuis voeren speciaal getrainde medewerkers risico-inventarisaties uit.

Een voorbeeld van risico-onderzoek

Verpleegkundigen werden vaak gestoord als zij medicijnen bezorgden bij patiënten. Hierdoor was de kans dat verpleegkundigen fouten maakten groter. Nu dragen zij als zij medicijnen rondbrengen een herkenbaar vest met daarop de tekst: ‘medicijnronde, niet storen’. 

Scholing, training en communicatie

Veiligheid is niet vrijblijvend en veilige zorg is de basis van ons werk. Daarom krijgen medisch specialisten en medewerkers die direct contact hebben met patiënten regelmatig scholing en training over veiligheid in de zorg.

Hoe maakt u de zorg in het Spaarne Gasthuis veiliger?

Uw bijdrage aan veilige zorg is belangrijk.

U helpt mee aan een veilige behandeling door op het volgende te letten:

 • Geef alle informatie over uw gezondheidstoestand
 • Geef het aan als u iets niet begrijpt, stel vragen
 • Bespreek vooraf het verloop van uw operatie of behandeling
 • Neem een actueel overzicht mee van de medicijnen die u gebruikt
 • Stel vragen als de medicijnen er anders uitzien dan u verwacht had
 • Volg instructies en adviezen altijd zorgvuldig op
 • Bespreek het met een verpleegkundige of specialist als u een onveilige situatie ziet