Sluiten
Thuis in
uw dossier

Dag van de Logopedie

6-3-2019

Vandaag is het de Dag van de Logopedie. Deze dag staat in Europa in het teken van taalontwikkelingsstoornissen. Dit jaar richt het Spaarne Gasthuis zich op slikstoornissen (dysfalgie).

Slikstoornissen (dysfagie) komen heel veel voor. Ook in het Spaarne Gasthuis zien we vaak patiënten met problemen met slikken. Een slikstoornis kan veel gevolgen hebben: trager eten en drinken, verslikken met een longontsteking, ondervoeding, uitdroging en in het ergste geval zelfs stikken tot gevolg.

Aangepast dieet

Op de afdelingen neurologie en geriatrie krijgen veel mensen een aangepast dieet omdat het slikken niet (helemaal) verloopt zoals het zou moeten. Ook op alle andere afdelingen kan het zijn dat mensen moeilijker eten of drinken of dat dit zelfs helemaal niet gaat. De logopedisten in het Spaarne Gasthuis stellen een slikstoornis vast, adviseren de patiënt en de familie en zorgen er bovenal voor dat een patiënt op een veilige manier kan genieten van lekker eten en drinken. Kijk hier voor meer informatie.

Informatiefilmpje

U kunt hier een informatiefilmpje over dysfagie zien. Het is in het Arabisch gesproken en Nederlands ondertiteld. Bron: Cordaan

Meer over

Logopedie