Sluiten
Mijn
Spaarne
Gasthuis

Huiselijk en open

9-10-2019

Inge Bouman en Sebastiaan Addis zijn de architecten die verantwoordelijk zijn voor het ontwerp van het gerenoveerde dialysecentrum. Hoe zijn zij te werk gegaan en op welke manier hebben zij zowel zorg als comfort een belangrijke rol laten spelen in het nieuwe centrum?


“Bij het nieuwe ontwerp van het centrum zijn we uitgegaan van diverse gebruikers: patiënten, verpleging en artsen”, vertelt Inge. “Het accent lag op de patiënten; voor deze groep is de meeste ruimte gereserveerd, voorin het centrum. Zij zijn het meest zichtbaar.” De architecten gingen van tevoren in gesprek met diverse groepen. Daaruit kwam naar voren dat individueel comfort voor patiënten in het dialysecentrum heel belangrijk is. “Dus dat iemand zelf zijn of haar lampje uit kan doen, of zelf de temperatuur kan instellen, en niet meer afhankelijk is van een verpleegkundige die dat doet.”

Huiselijk gevoel

Verder waren openheid, vriendelijkheid en warmte drie kernwoorden die in het nieuwe ontwerp moesten terugkomen. “Er werd ons op het hart gedrukt dat het nieuwe Nier centrum niet als ziekenhuis gezien moest worden, maar juist een huise lijk gevoel moest uitstralen”, aldus Inge. Dit vertaalde zich in het gebruik van houten materialen en warme kleuren en roze tinten. “In de entree en op de zalen komt dit heel duidelijk naar voren, maar het zit door het hele gebouw verweven.”

Éen centrum

Wat ook heel belangrijk was, was om van het gebouw écht een centrum te maken, vertelt Sebastiaan: “Vóór de renovatie bestond het gebouw eigenlijk uit twee zelfstandige bouwlagen. De bovenste en onderste verdieping waren visueel niet met elkaar verbonden, het werd niet gezien als één centrum. Dit hebben we in het nieuwe ontwerp opgelost met de grote lichtkoepels en de vide”. In het nieuwe ontwerp werd in het kader van mensgerichte zorg ook veel rekening gehouden met gastvrijheid en toegankelijkheid. “Concreet betekent dit dat we besloten om de balie niet volledig met glas af te sluiten. En dat er ramen zitten in de wand tussen de gang en de zalen. Ook is ervoor gekozen geen deuren in de wand tussen gang en zaal te plaatsen, maar enkel een opening.”

Impact van dialyseren

Voor Inge en Sebastiaan is de reno vatie van het dialysecentrum een bijzonder project. Sebastiaan: “De wereld van dialyse was compleet nieuw voor ons. We hebben daarom vaak gesproken met patiënten, waaronder Hossein, een dialysepatiënt en medewerker van het Spaarne Gasthuis. We hebben best een emotioneel gesprek met hem gehad over zijn ziekte en over de enorme impact die dialyseren op het leven heeft. Na dat gesprek voelden we ons nog meer betrokken en wisten we: ‘hier doen we het allemaal voor’”.