Sluiten
Thuis in
uw dossier

Ik plas in mijn broek van het lachen

20-2-2017

Door dr. Astrid Vollebregt

Gynaecoloog

“Veel vrouwen zeggen op het spreekuur: ‘Ik ben zo blij er vanaf te zijn, ik kan alles weer doen zonder bang te zijn urine te verliezen.”

Ongewild urineverlies is een veel voorkomende klacht. Ongeveer 1 op de 4 vrouwen heeft in meer of mindere mate last van incontinentie. Er heerst nog veel schaamte over deze kwaal, waardoor veel vrouwen laat of geen hulp zoeken.

Urineverlies bij hoesten, lachen, niezen, sporten

Urineverlies kan optreden bij hoesten, lachen, niezen, hardlopen en sporten. Dit type urineverlies wordt stressincontinentie genoemd. Het is dus zeker geen ‘oude vrouwenkwaal’, zoals vaak gedacht. Een zwangerschap en een bevalling zijn belangrijke risicofactoren. Door verzwakking of beschadiging van het weefsel onder de plasbuis is het sluitingsmechanisme verminderd, waardoor urineverlies optreedt. Veel vrouwen melden op het spreekuur: ‘’Ik kan mijn urine niet meer ophouden als ik moet lachen of niezen, en sporten doe ik al helemaal niet meer.’’ Meestal is deze klacht goed te behandelen. Sommige vrouwen hebben minder klachten als ze een tampon inbrengen voor het sporten. Het effect hiervan is echter nooit wetenschappelijk bewezen. Ook helpt het om af te vallen als u overgewicht hebt. Na bespreking met uw huisarts zal u afhankelijk van de klachten geadviseerd worden bekkenbodem oefeningen te doen of verwezen worden naar de bekkenfysiotherapeut en/of gynaecoloog.

Behandeling urineverlies

Vrouwen worden bij ons in het ziekenhuis gevraagd om 2 dagen een plasdagboek bij te houden en een vragenlijst in te vullen, om een inzicht te krijgen in de blaasfunctie en de mate van urineverlies. Na een inwendig onderzoek zal er een behandeling worden voorgesteld. Als bekkenbodemoefeningen onvoldoende effect hebben, is een operatie mogelijk. Bij deze operatie wordt een synthetisch bandje onder de plasbuis geplaatst, met als doel het urineverlies aanzienlijk te verminderen. Het is geen grote operatie, maar het is wel belangrijk om na de operatie enkele weken rustig aan te doen. Vrouwen die in aanmerking komen voor deze operatie worden uitgebreid ingelicht over de ingreep. De ingreep is vaak succesvol: ongeveer 90% van de vrouwen ervaart aanzienlijk minder urineverlies.

Een dankbare ingreep dus!