Sluiten
Mijn
Spaarne
Gasthuis

Met of zonder comfort?

13-6-2018

Een lege kamer met alleen een bed. Een ruimte met kale, witte muren. Levensreddende apparatuur en steriele benodigdheden. Uitstekend geschoolde specialisten en verpleegkundigen die voor je zorgen en drie maaltijden per dag met verschillende smaken. Alles voor goede zorg. Maar voelt dat voor een patiënt ook zo?

 

Voor de meeste patiënten niet. Daarom zetten de Vrienden Spaarne Gasthuis zich in voor de realisatie van extra’s. In de jaarlijkse gesprekken met de zorgverzekeraars wordt het zorgbudget vastgesteld. Uit dit budget betaalt het ziekenhuis de benodigde zorg. Van elke euro die binnenkomt blijft er een à twee cent over; voor extra’s is volstrekt geen ruimte. Klaas-Jan Gorter, fondsenwerver: “Die extra’s kunnen dus niet uit de reguliere budgetten betaald worden.” De Vrienden richten zich daarbij vooral op die faciliteiten die een bezoek aan ziekenhuis dragelijker en aangenamer maken. Denk aan een comfortkamer, die zoals het woord al zegt, meer comfort en een huiselijke inrichting heeft. Of slaapstoelen zodat ouders bij hun kind kunnen blijven slapen. Handmassages aan bed, gewoon voor een beetje ontspanning. En doeken voor vrouwen met borstkanker, die ze kunnen omslaan terwijl ze wachten op een borstonderzoek. Het past bij waarde gedreven zorg (zie dossier, red.), er wordt vanuit de behoefte van de patiënt gekeken welke faciliteiten daadwerkelijk iets toevoegen. De aanvraag kan van een afdeling komen, maar ook een initiatief zijn van een (oud) patiënt.

Hoe komen we aan geld?

Projecten worden gefinancierd door een bijdrage te vragen aan vermogensfondsen, stichtingen, bedrijven en particulieren. Echter, met een simpele vraag om geld kom je er niet meer. Gorter merkt dat zowel fondsen als particulieren steeds kritischer worden. “Als het gaat om bijdragen van vermogensfondsen moeten we concurreren met een hoop goede projecten van andere organisaties. Het is daarom belangrijk dat we intern onze voelsprieten goed uitsteken om zo de beste wensprojecten naar boven te krijgen. Projecten met een duidelijke meerwaarde voor de patiënt en/of hun naasten en die de kwaliteit van de zorg verhogen.”

Is Nederland vrijgevig?

Naast een hoge concurrentie met andere goede doelen organisaties zijn bedrijven en particulieren steeds minder bereid geld te geven. Het onderzoeksproject Geven in Nederland (GIN) brengt het geefgedrag van huishoudens, individuen, fondsen en bedrijven in kaart. Het rapport van 2017 laat zien dat de vrijgevigheid van Nederland in de afgelopen twintig jaar duidelijk is afgenomen. Daarbij kwam uit het GIN 2017 naar voren dat fondsenwerving minder effectief is en de geefbereidheid bij fondsenwervingsacties sterk verminderd is. Gorter: “Particulieren en bedrijven kunnen tegenwoordig kiezen uit tientallen nationale en internationale doelen. We moeten goed uitleggen dat zij met hun donatie, hoe groot of klein die ook is, een directe belangrijke bijdrage leveren aan de verbetering van de zorg in hun eigen regio. Het Spaarne Gasthuis is immers ook hún ziekenhuis.”

Projecten toetsen

Binding en betrokkenheid van bedrijven en particulieren is een groot aandachtspunt binnen de Vrienden. Gorter: “Bij fondsenwerving gaat het niet alleen om geld, maar ook om de positieve invloed ervan op het imago van het Spaarne Gasthuis.” De fondsenwervers toetsen daarom alle projecten. Past het binnen het zorgconcept van het ziekenhuis, wordt het gesteund door de betreffende afdeling, gaat het echt om extra zorg of faciliteiten? “Fondsenwerving probeert immers invulling te geven aan de gastvrije en mensgerichte zorg in het ziekenhuis, en is er heel duidelijk alleen voor extra’s voor patiënten en bezoekers. Het kan niet zo zijn dat we geld van donateurs aan noodzakelijke dagelijkse zorg of inrichting van een afdeling besteden. En laten we onze binding met de regio vooral niet vergeten: het onderhoud en de verdere opbouw van ons relatienetwerk is voor ons minstens zo belangrijk als harde pecunia.” “De reden waarom we bijvoorbeeld ieder jaar een Golfdag organiseren”, vertelt fondsenwerver Wendy Roos. “Iedereen kan, natuurlijk tegen betaling, meegolfen en zo de Vrienden steunen. Je merkt op dit soort dagen de regionale betrokkenheid van sponsors bij de Vrienden.”

Ziekenhuisbudget gaat naar de beste medische en verpleegkundige zorg. Geld van Vrienden Spaarne Gasthuis naar de extra’s, niet bewezen noodzakelijk voor de zorg, wel comfort verhogend. Samen zorgt het voor meer waarde voor de patiënt.