Sluiten
Mijn
Spaarne
Gasthuis

Overname zorg van MC Slotervaart

21-11-2018

Update 29-11, 15.00 uur: Naast de afdeling obesitas chirurgie neemt het Spaarne Gasthuis de helft van de spinale neurochirurgie van het MC Slotervaart over.

Update 21-11, 17.00 uur:  We zijn op dit moment aan het uitzoeken hoe we de obesitas chirurgie gaan inrichten. Op deze pagina leest u de veelgestelde vragen.

Update 21-11, 15.00 uur: de afdeling obesitas chirurgie komt in Hoofddorp.

Het Spaarne Gasthuis is gevraagd na intensief overleg tussen zorgverzekeraar en de curator om de obesitas chirurgie (bariatrie) van MC Slotervaart te gaan leveren. Daarnaast is besloten om de helft van de spinale neurochirurgie onder te brengen in het Spaarne Gasthuis.

Obesitas chirurgie

“Wij zijn blij dat er eindelijk duidelijkheid is voor de patiënten. Momenteel zijn we in gesprek met de medewerkers van het team obesitas chirurgie over hun overstap naar het Spaarne Gasthuis. Wij zorgen voor een gastvrije ontvangst voor patiënten en medewerkers,” aldus Ivo van Schaik, Bestuursvoorzitter van het Spaarne Gasthuis.

Het onderbrengen van obesitas chirurgie binnen het Spaarne Gasthuis draagt bij aan onze visie van de juiste zorg op de juiste plek. Martijn Weisfelt, voorzitter medische staf geeft aan buitengewoon content te zijn met de aanvulling van deze medisch specialistische zorg. ”Binnen de multidisciplinaire afdeling obesitas chirurgie  van het Spaarne Gasthuis kunnen wij de volledige obesitas zorg verlenen. Het gaat ook over preventie en de voor- en nazorg die voor patiënten met morbide obesitas cruciaal is voor een langdurig gunstig gezondheidseffect.”

Sjoerd Bruin, een van de obesitas chirurgen, is blij dat er een doorstart wordt gemaakt voor de zorg van deze patiënten. “Het Spaarne Gasthuis is een ziekenhuis met een duidelijke visie dat vanaf het begin af aan heeft aangegeven obesitas zorg belangrijk te vinden en serieus te nemen. Wij voelen ons zeer welkom en zijn trots dat we straks behoren tot het ziekenhuis van de toekomst en hierdoor onze ambitie verder kunnen ontwikkelen.”

In het persbericht van MC Slotervaart is aangekondigd dat patiënten de komende dagen een brief ontvangen waarin wordt aangegeven dat het Spaarne Gasthuis hun behandeling kan overnemen.

Het Spaarne Gasthuis is blij dat er eindelijk duidelijkheid is over de obesitas chirurgie. “Wij gaan er alles aan doen om de overgang soepel te laten verlopen.”

Spinale neurochirurgie

Ook de helft van de spinale neurochirurgie van het MC Slotervaart komt naar het Spaarne Gasthuis. Het gaat om een uitbreiding van zorg die goed aansluit op ons al bestaande neurochirurgische zorgaanbod en ons profiel als STZ ziekenhuis.

De komende weken zullen worden gebruikt om in overleg met verwijzers een goed beeld te krijgen van de te verwachten zorgvraag en aantallen patiënten. Op basis hiervan worden voorbereidingen getroffen om nieuwe patiënten te ontvangen in ons ziekenhuis. Patiënten zijn bij het Spaarne Gasthuis van harte welkom en kunnen snel bij ons terecht.