Sluiten
Mijn
Spaarne
Gasthuis

Patiënt centraal in eHealth ontwikkeling

16-6-2016

De patiënt wordt steeds autonomer en deze ontwikkeling zal zich de komende jaren doorzetten. Niet voor niets is de e-health gebruiker het middelpunt van de Europese eHealth Week 2016 die vorige week plaatsvond in de Beurs van Berlage. Ook het Spaarne Gasthuis stelt de patiënt centraal in haar ambities op het gebied van eHealth. Tijdens de jaarlijkse Nederlandse Epic User Group Meeting, die begin vorige week plaats vond, heeft het Spaarne Gasthuis haar kennis op dit gebied gedeeld met andere Epic-ziekenhuizen.

plastisch chirurg David Jairath, met movile decice (IPad met patientengegevens bij het bed van een patient.

Patiënt wil regie voeren

Volgens de officiële website van de week (ehealthweek.org) hebben beleidsmakers zich tot nu toe vooral gericht op instellingen en IT-systemen. Vandaag de dag is deze focus echter aan het verschuiven naar de eHealth gebruikers. Ook binnen het Spaarne Gasthuis is deze ontwikkeling een belangrijk aandachtspunt. De patiënt staat centraal in haar eigen zorgproces en wil steeds meer de regie voeren. Het ziekenhuis speelt hier onder andere op in door de patiënten te betrekken bij de verdere ontwikkeling van het elektronisch patiëntendossier (EPD) Epic. Er is een speciale patiëntengebruikersgroep in het leven geroepen, die actief meedenkt over verbeteringen van het dossier. Functioneel gezien gaat het Spaarne Gasthuis het EPD de komende maanden op een aantal vlakken uitbreiden, waardoor de patiënt nog meer zelf kan doen.

Mijnspaarnegasthuis.nl

Sinds kort kunnen patiënten van het Spaarne Gasthuis thuis hun medicatie inzien in hun medisch dossier op mijnspaarnegasthuis.nl, een module van Epic. In het patiëntenportaal kan precies worden ingezien welke medicijnen door welke zorgverlener zijn voorgeschreven. Ook de hoeveelheid, instructies voor het innemen, eigenschappen en bijwerkingen van de medicijnen kunnen rustig worden nagelezen. Bovendien komt er ook een app beschikbaar die alle functionaliteiten biedt van het online platform.

Zelfdiagnostiek en zelfbehandeling

In de toekomst is het ook mogelijk om gezondheidsapps te koppelen aan het EPD van Epic. Zelfmetingen komen via dergelijke apps terecht in het EPD, waardoor patiënt en zorgverlener samen afwegingen kunnen maken op basis van individuele kenmerken en voorkeuren. Bovendien maakt het zelfdiagsnotiek en zelfbehandeling mogelijk.