Sluiten
Mijn
Spaarne
Gasthuis

Tinnitusspreekuur in en met het Spaarne Gasthuis

10-2-2022

Ongeveer 10 tot 20 procent van de Nederlandse bevolking heeft tinnitus. Dennis Kox, KNO-arts bij de Vijf Meren Kliniek: “Tinnitus is een ontzettend vervelende aandoening die het dagelijks leven behoorlijk kan beïnvloeden. Ik zie patiënten op het spreekuur die vaak ten einde raad zijn. ‘Leer er maar mee leven, er is niks aan te doen en we hebben er geen behandeling voor’ hebben ze gehoord.”

Kox: “Bij de Vijf Meren Kliniek leggen we de focus daarom in plaats van op een behandeling juist veel meer op de diagnostiek. Voordat we aan een behandeling kunnen denken, moeten we namelijk eerst goed uitzoeken wat er aan de hand is. In één middag wordt – met verschillende onderzoeken – duidelijk welke vorm van behandeling, of misschien wel geen behandeling nodig is. Hiervoor is een speciaal team bij elkaar gebracht.”

Het Tinnitusspreekuur
Een akoepediste/audiometriste start met een uitgebreide hoortest om onderliggende oorzaken van tinnitus aan te tonen of uit te sluiten. Vervolgens vindt een consult plaats met de KNO-arts. Deze zorgt voor een overkoepelend beeld en onderzoekt of er lichamelijke factoren van invloed kunnen zijn op het oorsuizen. Ook onderzoekt een orofaciaaltherapeut of er problemen zijn van de nek en/of kaak en de mate van een verhoogd spanningsniveau die in relatie kunnen staan met het oorsuizen. Kox: “We weten inmiddels dat een deel van de patiënten met tinnitus ook last heeft van gespannen spieren rondom de nek en/of kaak, eventueel samengaand met een algeheel toegenomen spanning. Dit heeft invloed op het suizen en het herstel.” Tenslotte is er ook mogelijkheid om de medisch psycholoog te consulteren om de psychologische achtergrond van het oorsuizen nog verder uit te diepen.”

Na bezoek aan de verschillende professionals wordt in teamoverleg besproken wat voor elke patiënt een gepast en op maat gemaakt behandelplan is. De KNO-arts licht dit in een telefonisch consult toe.

Wilt u een verwijzing naar het Tinnitusspreekuur? Vraag uw huisarts contact op te nemen met de Vijf Meren Kliniek via: Maak een afspraak – Vijfmeren kliniek