Sluiten
Thuis in
uw dossier

Leiderschap voor AIOS

Leiding geven aan ziekenhuispersoneel? Een vakgroep of maatschap leiden? Heeft u talent en ambitie? Meld u aan voor de leiderschap- en managementstage voor aio’s.

Aan het einde van de stage heeft u kennis over:

 • organisatie van gezondheidszorg in Nederland
 • organisatie en bestuur van een STZ ziekenhuis
 • personeelsmanagement
 • financieel management
 • kwaliteit en veiligheid
 • persoonlijk leiderschap

Vaardigheden ontwikkelt u in overleg met een mentor. We bieden de volgende trainingen aan:

 • vergaderen
 • time-management
 • onderhandelen
 • adviseren
 • communicatie

Voor wie

U voldoet aan een aantal voorwaarden. U bent:

 • aio
 • minimaal derdejaars
 • aantoonbaar gemotiveerd
 • beschikbaar voor 2 dagen per week (in ieder geval de dinsdag) gedurende 6 maanden

Meer informatie en deelname

Wilt u meer weten of deelnemen aan de stage? Neem dan contact op met Veerle Struben via 06 2466 3040 of via e-mail vstruben@spaarnegasthuis.nl, of Marie Jose van Schie via 06 2466 3040  of e-mail mvanschie@spaarnegasthuis.nl.