Sluiten
Mijn
Spaarne
Gasthuis

NeXXstep12

Het NeXXstep onderzoek is een groot internationaal onderzoek dat duidelijkheid zal geven over de veiligheid en werkzaamheid  van een nieuw vaccin om kinderen beter te beschermen tegen infecties met pneumokokken.

Er is een nieuw vaccin ontwikkeld om kinderen beter te beschermen tegen infecties met pneumokokken. Deze bacteriën kunnen longontsteking, oorontsteking, hersenvliesontsteking en zelfs sepsis (bloedvergiftiging) veroorzaken. Op dit moment zijn er meer dan 90 types van de bacterie bekend. Voor de 10 meest voorkomende en meest ziekmakende types worden kinderen in Nederland beschermd middels een vaccin van het Rijks Vaccinatie Programma.

Pfizer heeft een nieuw vaccin ontwikkeld dat bescherming biedt tegen 20 types pneumokokken. Er zijn 10 types toegevoegd om de ziektelast door pneumokokken verder terug te dringen. Het nieuwe vaccin is uitgebreid onderzocht bij volwassenen en veilig en werkzaam gebleken. Het NeXXstep onderzoek is een groot internationaal onderzoek dat duidelijkheid zal geven over de veiligheid en werkzaamheid bij kinderen. Hiervoor wordt het nieuwe vaccin vergeleken met een vaccin welke beschermt tegen 13 types. Dit vaccin wordt al sinds 2010 wereldwijd veel gebruikt bij kinderen en volwassenen.

Wie kan er meedoen?

Uw kind kan meedoen aan het onderzoek als hij of zij geboren is na een zwangerschapsduur van minimaal 36 weken, en niet ouder is dan 2 maanden.

Wat wordt er van u en uw kind verwacht?

Deelname aan het onderzoek duurt 12 maanden en bestaat uit 5 bezoeken, die worden gecombineerd met de reguliere consultatiebureau bezoeken. Alle consultatiebureau bezoeken van het eerste jaar vinden plaats in het Spaarne Gasthuis, locatie Haarlem.

Uw kind krijgt driemaal een pneumokokkenvaccin toegediend en er wordt drie keer bloed afgenomen. We vragen u ook om na elke vaccinatie gedurende één week een elektronisch dagboekje bij te houden over hoe het met uw kind gaat. De rest van het Rijks Vaccinatie Programma blijft ongewijzigd.

Mogelijke voor- en nadelen van het meedoen

Het is belangrijk dat u de mogelijke voor- en nadelen tegen elkaar afweegt, voordat u besluit om deel te nemen. Het nieuwe vaccin met 20 types kan uw kind beter beschermen tegen infecties met pneumokokken bacteriën. Er is ook 50% kans dat uw kind het huidig goedgekeurde vaccin met 13 types krijgt, dat dus ook meer bescherming biedt dan het vaccin wat op dit moment via het Rijks Vaccinatie Programma wordt aangeboden.

Mogelijke nadelen aan deelname van het onderzoek zijn:

  • Mogelijke bijwerkingen:
    Uit onderzoek en ervaring blijkt dat de bijwerkingen die na injectie van het 13-valent vaccin kunnen optreden mild en van voorbijgaande aard zijn. Aangezien het 20-valent vaccin uit exact dezelfde bestanddelen bestaat als het 13-valent vaccin, worden voor dit nieuwe vaccin dezelfde bijwerkingen verwacht. Bovendien zijn bij eerdere veiligheidsonderzoeken voor het 20-valent vaccin geen andere bijwerkingen naar voren gekomen. Een allergische reactie is een complicatie die bij elk vaccin kan optreden en dus ook bij de onderzoek vaccins.
  • Het kost tijd.
  • Voor alle bezoeken vragen wij u naar het Spaarne Gasthuis, locatie Haarlem Zuid te komen. Uw reiskosten en parkeerkosten worden vergoed.

Ben u geïnteresseerd in deelname aan het onderzoek?

Als u interesse heeft in deelname aan dit onderzoek, neem dan contact op met het onderzoeksteam:

  • Marlies van Houten (kinderarts en  hoofdonderzoeker)
  • Josseline Veldhuijzen (trial coördinator)
  • Inger van Duuren (arts onderzoeker)

Telefoonnummer wetenschapsbureau: (023) 224 1665
Email: NeXXstep12@spaarnegasthuis.nl

Zie hier het uitgebreide informatiepakket

Meer informatie over deelname aan dit onderzoek is te vinden via de onderstaande link.