Sluiten
Mijn
Spaarne
Gasthuis

SAMSAM

Hartelijk dank voor uw  interesse in het SAMSAM onderzoek! Onderstaand leest u meer informatie over het onderzoek.

Wat is het doel van het onderzoek?

Dit onderzoek is bedoeld om het microbioom en het afweersysteem van “gezonde” kinderen van 1 tot 6 jaar beter in beeld te krijgen. Het microbioom zijn alle bacteriën en virussen in en op ons lichaam. Het doel van het onderzoek is om meer inzicht te krijgen waarom het ene kind eerder ziek wordt dan het andere kind, bijvoorbeeld in de vorm een verkoudheid. Om dit goed in beeld te krijgen wordt u gevraagd  dagelijks een neuspapiertje in de neus van uw kind te houden, gedurende 28 dagen. Dit papiertje zal tot vooraan in de neus gaan.

Daarnaast wordt er aan het begin van het onderzoek eenmaal bloed afgenomen, 3 keer speeksel gedurende het onderzoek door middel van een sponsje en op het laatste huisbezoek een diepe neuswat.

Door middel van een dagelijkse korte vragenlijst  van 4 vragen wordt er geregistreerd wanneer uw kind luchtwegklachten heeft. Als u een 1 kind-gezin heeft, vragen we ook ouders om dagelijks speeksel af te nemen. Op deze manier kunnen we de verspreiding van bacteriën en virussen binnen het gezin nog beter in kaart te brengen.

Hoeveel deelnemers zijn er nodig?

Voor dit onderzoek zijn wij in totaal op zoek naar 45 kinderen. De eerste fase van dit onderzoek met 10 kinderen is succesvol verlopen tussen januari en juni 2022, waardoor we nu nog 35 kinderen willen laten deelnemen.

Tot wanneer loopt het onderzoek?

Een einddatum is er niet. Wanneer er 45 kinderen het hele onderzoek hebben doorlopen, zal het onderzoek stoppen.

Wanneer kunt u meedoen?

Gezonde kinderen van 1 tot 6 jaar die 2 dagdelen naar school, peuterspeelzaal of een opvang buitenhuis gaan (waar meer dan 2 andere jonge kinderen aanwezig zijn, bijvoorbeeld kinderdagverblijf of gastgezin)

Wat wordt er van u verwacht?

Om het onderzoek goed te laten verlopen is het belangrijk dat er elke dag een neuspapiertje
afgenomen wordt. Voor in totaal 28 dagen aansluitend. Het is belangrijk dat het neuspapiertje iedere dag rond hetzelfde moment worden afgenomen, bijvoorbeeld ’s avonds voor het tanden poetsen.

Daarnaast vragen we u om dagelijks een korte online vragenlijst  in te vullen over onder andere eventuele klachten van uw kind.

U bent beschikbaar voor drie huisbezoeken; de eerste dag, rond dag 14 en op  de laatste dag van het onderzoek.

Als u niet wilt meedoen of wilt stoppen met het onderzoek

Wanneer u niet mee wilt doen aan het onderzoek hoeft u geen actie te ondernemen. Als u ervoor kiest om mee te doen, heeft u op ieder moment van het onderzoek de mogelijkheid om te stoppen. Hier hoeft u geen reden voor te geven.

Mogelijke voor- en nadelen van het meedoen

Er zijn geen directe voordelen bij het meedoen aan dit onderzoek. Voor de toekomst zal het onderzoek nuttige gegevens opleveren. Mogelijke ongemakken zijn de afnames van de samples in het onderzoek. Ook betekent het dat u extra tijd kwijt bent en dat u zich aan bepaalde afspraken moet houden.

Achtergrond informatie over deze studie

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het LUMC Leiden in samenwerking met het Spaarne Gasthuis.

Aan dit onderzoek zullen 45 kinderen meedoen. Het onderzoek duurt in totaal 28 dagen per deelnemer. We hebben met de hulp van de gemeente ouders van kinderen met de leeftijd van 1 tot 6 jaar benaderd om deel te nemen. De medisch-ethische toetsingscommissie LUMC heeft dit onderzoek goedgekeurd.

Ben u geïnteresseerd in deelname aan het onderzoek?

Neem dan contact op via onderstaande contactgegevens.

Telefoonnummer:023-2241665
E-mailadres: SAMSAM@spaarnegasthuis.nl

Zie hier het uitgebreide informatiepakket

Meer informatie over deelname aan dit onderzoek is te vinden via de onderstaande link.