Sluiten
Mijn
Spaarne
Gasthuis

Sarsliva

Dit onderzoek heeft als doel om te bepalen of we het SARS-CoV-2 (coronavirus) in speeksel net zo goed of nog beter kunnen ontdekken als in de neus- en keelkweek die tot op heden afgenomen worden als standaard onderzoek. Daarnaast onderzoeken we of huisgenoten ook besmet raken in de loop van de tijd en of zij ziekteverschijnselen hebben. Tot slot bekijken we de antistofontwikkeling in speeksel en vergelijken we de hoeveelheid antistoffen tussen speeksel en bloed. Dit kan allemaal worden onderzocht door middel van het afnemen van speeksel, een eenmalige afname van een neus- en keelkweek, een eenmalige bloedafname middels vingerprik en het invullen van korte vragenlijsten gedurende zes weken. Dit onderzoek is opgezet door het Spaarne Gasthuis in samenwerking met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), het Streeklaboratorium Haarlem en de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) Kennemerland. Hiervoor hebben de onderzoekers van ZONMW een subsidie ontvangen.

Aan dit onderzoek kunnen mensen meedoen die een infectie met SARS-CoV-2 hebben. Voor dit onderzoek zijn in totaal 85 huishoudens nodig, waarvan minimaal 3 personen meedoen aan de studie, nodig. Het onderzoek loopt tot oktober 2021.

Wanneer kunt u meedoen?

U kunt meedoen aan dit onderzoek als u:

  • een infectie met SARS-CoV-2 heeft;
  • jonger bent dan 65 jaar;
  • uw huishouden bestaat uit 3 personen inclusief u zelf;
  • in de regio Kennemerland woont.

Wat houdt meedoen in?

Wanneer u en minimaal 2 van uw huisgenoten toestemming geven voor deelname, vragen we u om in een periode van zes weken in totaal tien keer zelf thuis speeksel af te nemen en dit te bewaren in de vriezer. Dit doet u op vaste dagen, namelijk op dag 1, 3, 5, 7, 10, 14, 21, 28, 35 en 42 gerekend vanaf het moment van toestemming. De onderzoeksmedewerker zal de benodigde materialen voor u en uw gezinsleden bij u thuisbrengen en u uitleggen hoe u de speekselafname kunt doen. Daarnaast krijgt u op deze dagen korte vragenlijsten toegestuurd. Deze vragenlijsten gaan over het verloop van de corona-gerelateerde klachten die u en uw huisgenoten mogelijk hebben. Ook is er één vragenlijst die gaat over uw huishouden, uw activiteiten in de voorgaande weken, en uw medische voorgeschiedenis.

Er wordt 1 week na de start van de studie eenmalig een neus- en keelkweek afgenomen bij u en uw huisgenoten. De uitslag van deze kweek wordt met u gedeeld. Ten slotte wordt 6 weken na de start van de studie eenmalig bloed afgenomen middels een vingerprik. De onderzoeksmedewerker komt hiervoor bij u thuis op een moment dat het u en uw gezinsleden goed uitkomt. De onderzoeksmedewerker neemt dan ook de gevulde speekselbuisjes mee.

Wat wordt er van u verwacht?

Van u wordt verwacht dat u het speeksel afneemt en de vragenlijsten naar waarheid invult op de juiste dagen. Daarnaast wordt verwacht dat u met iedereen uit het gezin die deelneemt, thuis bent op het moment dat de onderzoeksmedewerker bij u langskomt voor de afname van neus- en keelkweek en de bloedafname.

Als u niet wilt meedoen of wilt stoppen met het onderzoek

U beslist zelf of u meedoet aan het onderzoek. Deelname is vrijwillig. Als u meedoet, kunt u zich altijd bedenken en uw toestemming intrekken, ook tijdens het onderzoek. Dit heeft verder geen gevolgen voor u. U hoeft niet te zeggen waarom u stopt. Wel moet u dit direct melden aan de onderzoeker. De gegevens die tot dat moment zijn verzameld, worden gebruikt voor het onderzoek. Als er nieuwe informatie over het onderzoek is die belangrijk voor u is, laat de onderzoeker dit aan u weten.

Mogelijke voor-en nadelen van het meedoen

Het is belangrijk dat u de mogelijke voor- en nadelen goed afweegt voordat u besluit mee te doen.

Met uw deelname draagt u bij aan het verkrijgen van kennis over het SARS-CoV-2. We hopen aan te tonen dat kweken van het coronavirus net zo goed kan in speeksel als in een neus- of keelkweek. De afname van speeksel is voor veel mensen gemakkelijker. Door deelname aan het onderzoek draagt u ook bij aan meer kennis over overdracht van het virus tussen huisgenoten en de ontwikkeling van antistoffen tegen het virus.

Deelname aan het onderzoek betekent voor u:

  • Dat u en uw huisgenoten in totaal op 10 verschillende momenten speeksel moeten afnemen. Afname van speeksel heeft verder geen nadelen.
  • Dat u 10 keer een vragenlijst invult, wat enkele minuten van uw tijd in beslag neemt.
  • Dat de onderzoeksmederwerker 1 keer een neus- en keelkweek afneemt, waarbij een klein risico bestaat op een neusbloeding.
  • Dat de onderzoeksmedewerker 1 keer bloed afneemt middels een vingerprik. Hier zijn geen risico’s aan verbonden.

Achtergrond informatie over deze studie

Op het moment worden wereldwijd veel mensen ziek door een nieuw coronavirus, genaamd SARS-CoV-2. Zij krijgen klachten als hoesten, benauwdheid en koorts en dit ziektebeeld wordt COVID-19 genoemd. Ook in Nederland worden veel mensen ernstig ziek met een longontsteking. Momenteel worden mensen getest op het coronavirus in materiaal dat afgenomen wordt met een neus- en/of keelwat. Echter, het afnemen van speeksel is veel gemakkelijker en mogelijk is het virus zelfs even goed of beter in speeksel aan te tonen, maar dit moet nog onderzocht worden.

We weten ook niet hoe vaak en hoe gemakkelijk het virus van de patiënt wordt doorgegeven aan andere gezinsleden en of zij vervolgens wel of geen klachten van een infectie krijgen. Tot slot is nog weinig bekend over antistofontwikkeling tegen SARS-CoV-2, en of de hoeveelheid antistoffen bijvoorbeeld afhangt van hoe ziek mensen zijn geweest van het virus. De hoeveelheid antistoffen is te bepalen in bloed, maar ook in speeksel, maar we weten nog niet in hoeverre de hoeveelheid antistoffen in bloed en speeksel met elkaar overeenkomt. Het is belangrijk om dit te onderzoeken, om de ziekte beter te begrijpen. Inzicht hierin helpt ons om in de toekomst het virus beter te kunnen bestrijden met gerichte maatregelen.

Meer informatie over het SARS-CoV-2 en COVID-19 kunt u vinden op de website van het RIVM.

Ben u geïnteresseerd in deelname aan het onderzoek?

Neem contact op met Jacqueline Zonneveld, researchcoördinator bij het Spaarne Gasthuis.

(023) 224 16 65
sarsliva@spaarnegasthuis.nl