Sluiten
Mijn
Spaarne
Gasthuis

Sarsliva

In dit onderzoek kijken we hoe de nieuwe varianten van het coronavirus (SARS-CoV-2) binnen gezinnen worden overgebracht. We onderzoeken of huisgenoten van een besmet persoon ook besmet raken in de loop van de tijd en of zij ziekteverschijnselen krijgen. We onderzoeken dit in speeksel. Ook kijken we hoe lang het virus zichtbaar is in het speeksel. Tot slot bekijken we de antistofontwikkeling in speeksel en vergelijken we de hoeveelheid antistoffen tussen speeksel en bloed. Dit kan allemaal worden onderzocht door middel van zelf 10 keer afnemen van speeksel, twee keer 10 druppels bloedafname middels vingerprik en het invullen van korte vragenlijsten gedurende zes weken. Dit onderzoek is opgezet door het Spaarne Gasthuis in samenwerking met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) Kennemerland en het Streeklaboratorium Haarlem.

Voor wie is het onderzoek?

Aan dit onderzoek kunnen personen meedoen die een infectie met SARS-CoV-2 hebben én jonger zijn dan 65 jaar én
minimaal twee huisgenoten hebben die mee willen doen en de afgelopen 2 weken geen corona hebben gehad.

Hoeveel patiënten zijn er nodig?

Voor dit onderzoek zijn in totaal 85 huishoudens nodig, waarvan minimaal 3 personen uit dit huishouden mee willen doen aan de studie.

Tot wanneer loopt het onderzoek?

Het onderzoek loopt tot augustus 2022.

Wanneer kunt u meedoen?

U kunt meedoen aan dit onderzoek als u:

  • een infectie met SARS-CoV-2 heeft;
  • jonger bent dan 65 jaar;
  • u minimaal twee huisgenoten heeft die mee willen doen en die de afgelopen 2 weken geen corona hebben gehad;
  • in de regio Kennemerland woont.

Wat houdt meedoen in?

Wanneer u en minimaal 2 van uw huisgenoten toestemming geven voor deelname aan het SARSLIVA 2.0-onderzoek, vragen we u om in een periode van zes weken in totaal tien keer zelf thuis speeksel af te nemen en dit te bewaren in de vriezer. Dit doet u op vaste dagen, namelijk op dag 1, 3, 5, 7, 10, 14, 21, 28, 35 en 42, gerekend vanaf het moment van het teken van het toestemmingsformulier. De onderzoeksmedewerker zal de benodigde materialen voor u en uw gezinsleden bij u thuisbrengen en u uitleggen hoe u de speekselafname kunt doen. Daarnaast krijgt u op de avond voor het afnemen van het speeksel een korte vragenlijst toegestuurd. Deze vragenlijst gaan over het verloop van de corona-gerelateerde klachten die u en uw huisgenoten mogelijk hebben. Ook is er één vragenlijst die gaat over uw huishouden, uw activiteiten in de voorgaande weken, en uw medische voorgeschiedenis.

Er wordt op dag 1 van de studie en 6 weken na de start van de studie 10 druppels bloed afgenomen middels een vingerprik. De onderzoeksmedewerker komt hiervoor bij u thuis op een moment dat het u en uw gezinsleden goed uitkomt. Na het laatste bezoek neemt de onderzoeksmedewerker ook de gevulde speekselbuisjes uit uw vriezer mee.

Wat wordt er van u verwacht?

Van u wordt verwacht dat u het speeksel afneemt en de vragenlijsten naar waarheid invult op de juiste dagen. Daarnaast wordt verwacht dat u met iedereen uit het gezin die deelneemt, thuis bent op het moment dat de onderzoeksmedewerker bij u langskomt voor de bloedafname.

Als u niet wilt meedoen of wilt stoppen met het onderzoek

U beslist zelf of u meedoet aan het onderzoek. Deelname is vrijwillig. Als u meedoet, kunt u zich altijd bedenken en uw toestemming intrekken, ook tijdens het onderzoek. Dit heeft verder geen gevolgen voor u. U hoeft niet te zeggen waarom u stopt. Wel moet u dit direct melden aan de onderzoeker. De gegevens die tot dat moment zijn verzameld, worden gebruikt voor het onderzoek. Als er nieuwe informatie over het onderzoek is die belangrijk voor u is, laat de onderzoeker dit aan u weten.

Mogelijke voor-en nadelen van het meedoen

Het is belangrijk dat u de mogelijke voor- en nadelen goed afweegt voordat u besluit mee te doen.

Met uw deelname draagt u bij aan het verkrijgen van meer kennis over de huidige varianten van het SARS-CoV-2 virus en de verspreiding hiervan. Door deelname aan het onderzoek draagt u bij aan meer kennis over overdracht van het virus tussen huisgenoten en de ontwikkeling van antistoffen tegen het virus.

Deelname aan het onderzoek betekent voor u:

  • Dat u en uw huisgenoten in totaal op 10 verschillende momenten speeksel moeten afnemen. Afname van speeksel heeft verder geen nadelen.
  • Dat u 10 keer een vragenlijst invult, wat ongeveer 5 minuten van uw tijd in beslag neemt per vragenlijst.
  • Dat de onderzoeksmedewerker 2 keer 10 druppels bloed afneemt middels een vingerprik.

Achtergrond informatie over deze studie

Op dit moment worden wereldwijd nog steeds veel mensen ziek door het coronavirus, SARS-CoV-2. Gedurende de afgelopen 2 jaar zijn er al verschillende varianten van dit virus geweest die elke keer net iets van elkaar verschillen. Ook zijn inmiddels de meeste mensen gevaccineerd tegen het coronavirus.

We willen daarom graag onderzoeken hoe snel precies de nieuwe virusvarianten zich verspreiden binnen een gezin, nu veel mensen zijn gevaccineerd. En, bij hoeveel mensen dit gebeurt zonder dat zij klachten hebben. Het blijft namelijk belangrijk om het virus snel op te sporen om te kijken van wie naar wie het virus over gaat en hoe snel dat gebeurt. Daarom willen we willen we de aanwezigheid van het virus in speeksel meerdere malen meten over een aantal weken bij zowel de positief geteste persoon, als de huisgenoten.

Ook kunnen we in speeksel antistoffen meten tegen het virus, welke belangrijk zijn voor de afweer tegen de ziekte. We willen onderzoeken hoe deze antistoffen zich ontwikkelen door de tijd en dit vergelijken met antistoffen in het bloed. Als de antistoffen in het speeksel goed te onderzoeken zijn, zou dit in de toekomst onderzoek met bloed kunnen vervangen.

Meer informatie over het SARS-CoV-2 en COVID-19 kunt u vinden op de website van het RIVM.

Ben u geïnteresseerd in deelname aan het onderzoek?

Neem contact op met Angelique Winkel, arts-onderzoeker bij het Spaarne Gasthuis.

(023) 224 16 65
sarsliva@spaarnegasthuis.nl