Sluiten
Mijn
Spaarne
Gasthuis

Na de opname

Na uw opname gaat u naar huis. Dat is heel fijn, maar er zijn ook vragen. Bijvoorbeeld: hoe gaat u naar huis en wat doet u als u hulp nodig heeft?

Weer naar huis

Hoe laat u op de dag van ontslag naar huis kunt, bespreekt u met de arts of verpleegkundige.

Een verpleegkundige of afdelingssecretaresse geeft u alle papieren en data voor vervolgafspraken mee. Ook nemen we eventuele bijzonderheden met u door. Uw behandelend specialist stelt uw huisarts op de hoogte van uw onderzoek of behandeling.

Vervoer

Vervoer naar huis regelt u zelf. Is vervoer per taxi of ambulance medisch noodzakelijk? Uw behandelend arts geeft hiervoor een verklaring af.

In de meeste gevallen betaalt uw zorgverzekeraar vervoer per taxi of ambulance. Houd wel rekening met de eventuele eigen bijdrage. Vraag uw zorgverzekeraar om meer informatie over kosten voor vervoer.

Thuiszorg

Heeft u thuis zorg nodig? Dan maakt de verpleegkundige van de afdeling samen met u een lijst van de zorg die nodig is. Heeft u al thuiszorg? Dan zijn nieuwe afspraken misschien nodig.

Wanneer vragen de medewerkers van de afdeling nazorg voor u thuiszorg aan? Thuiszorg aanvragen en regelen kan zodra uw ontslagdatum (de dag waarop u naar huis mag) duidelijk is, niet eerder.

Naar een andere zorginstelling

Soms gaat u niet naar huis. U gaat bijvoorbeeld naar een revalidatieplek, verpleeghuis of een hospice. De afdeling nazorg regelt thuiszorg of zorg naar een andere zorginstelling.

Onze nazorgcoördinatoren bepalen, in overleg met de verpleeghuizen, naar welk verpleeghuis u gaat en wanneer u daarheen kunt. Naar welk verpleeghuis en welke locatie u wordt overgeplaatst, ligt aan hoeveel plaatsen er beschikbaar zijn in de verpleeghuizen.

We begrijpen dat het vervelend is als u tijdelijk wordt overgeplaatst naar een verpleeghuis dat niet uw voorkeur heeft. Wij doen ons uiterste best om dit te voorkomen. Mocht het toch noodzakelijk zijn, dan hopen wij op uw begrip en medewerking. Het is in ieders belang om goede zorg te kunnen blijven bieden.

De nazorgcoördinator

Welke mogelijkheden zijn er? Wanneer komt u in aanmerking voor een revalidatieplek? Welke kosten zijn er aan verbonden?

De nazorgcoördinator komt bij u langs en geeft u informatie over zorginstellingen en regelt de zorg voor u.

In het Spaarne Gasthuis is de afdeling nazorg aanwezig van maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur.

Wilt u telefonisch vragen stellen aan de afdeling nazorg?

Hoofddorp: (023) 224 0225

Haarlem: (023) 224 0205