Sluiten
Mijn
Spaarne
Gasthuis

Weer naar huis

Hoe laat u op de dag van ontslag naar huis kunt, bespreekt u met de arts of verpleegkundige.

Een verpleegkundige of afdelingssecretaresse geeft u alle papieren en data voor vervolgafspraken mee. Ook nemen we eventuele bijzonderheden met u door. Uw behandelend specialist stelt uw huisarts op de hoogte van uw onderzoek of behandeling.

Vervoer

Vervoer naar huis regelt u zelf. Is vervoer per taxi of ambulance medisch noodzakelijk? Uw behandelend arts geeft hiervoor een verklaring af. In de meeste gevallen betaalt uw zorgverzekeraar vervoer per taxi of ambulance. Houd wel rekening met de eventuele eigen bijdrage. Vraag uw zorgverzekeraar om meer informatie over kosten voor vervoer.

Thuiszorg

Heeft u thuis zorg nodig? Dan maakt de verpleegkundige van de afdeling samen met u een lijst van de zorg die nodig is. Heeft u al thuiszorg? Dan zijn nieuwe afspraken misschien nodig.

Wanneer vragen de medewerkers van de afdeling nazorg voor u thuiszorg aan? Thuiszorg aanvragen en regelen kan zodra uw ontslagdatum (de dag waarop u naar huis mag) duidelijk is, niet eerder.

Naar een andere zorginstelling

Soms gaat u niet naar huis. U gaat bijvoorbeeld naar een revalidatieplek, verpleeghuis of een hospice. Wanneer u naar een andere zorginstelling gaat, houden we rekening met uw voorkeur. Mocht dat op korte termijn niet lukken, dan zoeken we een alternatief.

De afdeling nazorg regelt thuiszorg of zorg naar een andere zorginstelling.

De nazorgcoördinator

Welke mogelijkheden zijn er? Wanneer komt u in aanmerking voor een revalidatieplek? Welke kosten zijn er aan verbonden?

De nazorgcoördinator komt bij u langs en geeft u informatie over zorginstellingen en regelt de zorg voor u. In het Spaarne Gasthuis is de afdeling nazorg aanwezig van maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur.

Wilt u vragen stellen aan de afdeling nazorg?

In de folder ‘Zorg nodig na uw verblijf in het ziekenhuis’ vindt u veel informatie. Klik hier om de folder te lezen. Heeft u na het lezen nog vragen, belt u dan de afdeling nazorg op onderstaande nummers