Sluiten
Thuis in
uw dossier

Onze ambities

Alles wat we als Spaarne Gasthuis doen, start met de wil om samen de best mogelijke zorg te leveren. Onze ambities geven ons daarbij richting.

 

Wij zijn een gasthuis

We ontvangen iedereen als gast. We luisteren naar onze patiënten, hun naasten, verwijzers en anderen voor wie we van betekenis zijn. Ze voelen zich gehoord en gekend in hun wensen.

Wij zijn een partner met passie

Topzorg leveren, dat betekent samenwerken. Zowel binnen als buiten het ziekenhuis delen we onze kennis en helpen en stimuleren we elkaar om het elke dag weer beter te doen.

Wij organiseren zorg dichtbij als het kan, verder als het beter is

Als ziekenhuis vervullen we een regionale rol. We leveren hoogwaardige zorg op de plek waar ze het beste tot haar recht komt.

Wij verhogen het niveau van topzorg

We zijn een topklinisch ziekenhuis en bevinden ons in de voorhoede als het gaat om kwaliteit in patiëntenzorg. We werken altijd aan het verder verbeteren van die kwaliteit en aan vernieuwing binnen de zorg.

Hoe werken wij?

We laten het niet bij mooie woorden, het gaat om wat we dóen. Elke dag weer. Mensen maken het verschil. Vanuit die krachtige gedachte kunnen we de zorg naar een hoger niveau brengen.

Kwaliteit is voor elk persoon, en op verschillende momenten in het leven, anders. Wij zien zorg niet alleen als ‘beter maken’, maar vooral als ‘het beste doen’. Soms is de beste zorg aanbieden: niet verder behandelen. Als we echt luisteren naar ieders behoefte, en dát doen wat we samen het beste vinden, dan is topzorg het logische gevolg. Dat betekent dat we onze patiënten elke dag en in elke situatie opnieuw vragen: wat betekent goede zorg voor u? En wat kan ík doen om dat vorm te geven?

Als Spaarne Gasthuis staan we midden in de maatschappij. De zorg is een belangrijk onderwerp op de (politieke) agenda en het zorglandschap verandert voortdurend. Daar ligt een belangrijke taak voor ons. Hoe kunnen we een actieve rol spelen bij ziektepreventie? Hoe kunnen we een bijdrage leveren aan de zorg voor ouderen die langer thuis blijven wonen ? Hoe gaan wij als Spaarne Gasthuis actief meebouwen aan de zorg van de toekomst?

Het is belangrijk dat we mee kunnen bewegen met de veranderende wensen, eisen en nieuwe technieken. Daarom moeten we blijven leren, opleiden en investeren in onze kennis en expertise. We geven elkaar vertrouwen en ruimte om nieuwe ideeën vorm te geven. Dat vraagt om verantwoordelijkheidsgevoel en een actieve rol van ons allemaal. Van arts, verpleegkundige, bestuurder, medewerker, wetenschapper en ondernemer tot jij en ik persoonlijk, als mens. Wat kan ík als persoon toevoegen?