Sluiten
Mijn
Spaarne
Gasthuis

Veelgestelde vragen over rookvrij Spaarne Gasthuis

Waarom het Spaarne Gasthuis rookvrij?

Het Spaarne Gasthuis is een zorginstelling. Daar hoort een gezonde levensstijl bij, dus rookvrij voor onze patiënten en onze medewerkers. Het ziekenhuis wil hierin een voorbeeldfunctie hebben. Het Spaarne Gasthuis sluit met ‘rookvrij’ aan op de maatschappelijke trend waarbij steeds meer organisaties het roken uitbannen. Het ziekenhuis onderschrijft hiermee de intentieverklaring ‘Maak de zorg rookvrij’ en wil de weg vrijmaken voor een rookvrije generatie.

Wanneer is Spaarne Gasthuis rookvrij?

Het Spaarne Gasthuis is vanaf 1 oktober 2019 rookvrij.

Wat houdt rookvrij in?

Rookvrij houdt in dat er nergens op het ziekenhuisterrein gerookt mag worden.

Zijn er uitzonderingen op het rookverbod?

In principe niet. Het rookverbod geldt voor alle patiënten, bezoekers, medewerkers, leveranciers, externe medewerkers en iedereen die het terrein van het Spaarne Gasthuis betreedt. NB: Met een delegatie uit de zorg wordt nog bekeken in welke zeer bijzondere situaties er voor patiënten een uitzondering kan worden gemaakt in het kader van mensgerichte zorg.

Geldt het rookverbod voor alle rookwaar?

Ja. Het rookverbod geldt voor alle rookwaar: voor het roken van sigaretten, sigaren en pijptabak als ook voor de e-sigaret en ‘rookvrije sigaretten’ en alle ander rookgerei.

Rookt u en wordt u binnenkort opgenomen?

In het Spaarne Gasthuis mag u niet roken. Neem van tevoren contact op met uw huisarts of uw behandelend arts zodat dit besproken kan worden.

Bij bepaalde ingrepen zal de medisch specialist u vragen om al enige tijd vóór de ingreep te stoppen met roken. Daarmee wordt de kans op een succesvolle ingreep en sneller herstel groter.

Tijdens uw opname kunt u niet roken. Bespreek dit met uw behandelend arts of de verpleegkundige. Zij kunnen u in deze periode ondersteunen met begeleiding en eventueel – op voorschrift van uw behandelend arts en indien mogelijk- nicotinevervangende middelen.

Het is nog beter als u zelf vóór uw geplande opname stopt met roken of begint met nicotinevervangende middelen als pleisters of kauwgom. Deze zijn vrijwel bij elke drogist verkrijgbaar. U kunt hiervoor ook contact opnemen met uw huisarts of uw zorgverzekeraar.

Rookt u en wordt u acuut opgenomen?

In het Spaarne Gasthuis mag u niet roken. Bespreek met uw behandelend arts en de verpleegkundigen wat u kunt doen en of nicotinevervangende middelen mogelijk zijn.

Worden alle patiënten verplicht om te stoppen met roken?

Patiënten zijn niet verplicht om te stoppen met roken. Maar in het ziekenhuis en op het ziekenhuisterrein is het roken niet toegestaan, ook niet wanneer u bent opgenomen in het ziekenhuis.

Wilt u stoppen met roken?

Wilt u onder deskundige en medische begeleiding stoppen met roken? Het Spaarne Gasthuis werkt samen met de stoppen met roken coach van Rokenstopt.nl.
Ook kunt u contact opnemen met uw huisarts. Hij of zij zal u verder adviseren. Verder kunt u contact opnemen met uw zorgverzekering en op ikstopnu.nl vindt u alle stoproken-zorgverleners in uw buurt.

Hoe wordt er gehandhaafd als er toch wordt gerookt in het gebouw of op het terrein?

  • We verwachten dat iedereen die het Spaarne Gasthuis bezoekt, zich aan de regels houdt en meewerkt het Spaarne Gasthuis en de omliggende terreinen rookvrij te houden.
  • In principe handhaven we met z’n allen: medewerkers, artsen, vrijwilligers, maar ook patiënten en bezoekers.
  • Iedereen die ziet dat op het ziekenhuisterrein toch wordt gerookt, kan die persoon vriendelijk aanspreken en wijzen op het geldende rookvrijbeleid van het ziekenhuis.

Wat zijn de grenzen van het terrein van Spaarne Gasthuis?

Op bijgaande plattegronden kunt u zien wat de globale grenzen zijn van het ziekenhuisterrein in Haarlem en Hoofddorp.

Haarlem Zuid  (pdf, 274 KB)
Haarlem Noord (pdf, 243 KB)
Hoofddorp (pdf, 297 KB)

Mijn vraag staat er niet bij. Waar kan ik terecht voor meer informatie?

Stuur een mail naar rookvrij@spaarnegasthuis.nl