Sluiten
Thuis in
uw dossier

Ergotherapie

Ervaart u na ziekte problemen met werken, het huishouden doen, hobby's of het onderhouden van sociale contacten? De ergotherapeut coacht u om deze activiteiten weer zelfstandig uit te voeren.

Ergotherapie is paramedische zorg, net als fysiotherapie, logopedie en diëtetiek.

De dagelijkse handelingen en activiteiten kosten u misschien moeite of lukken niet meer na ziekte, een ongeval of een aandoening aan het bewegingsysteem of zenuwstelsel. Ook pijn, een te kort aan energie of langdurige overbelasting kunnen problemen geven in het dagelijks leven.

Bij welke problemen helpt een ergotherapeut? Bijvoorbeeld bij:

 • Zelfredzaamheid (wassen, kleden, eten)
 • Arbeid (o.a. school, opleiding, werk, huishouden)
 • Vrije tijd (interesses, hobby’s)

De ergotherapeut kijkt, samen met u, hoe u zelfstandig zo optimaal mogelijk kunt functioneren.

Ergotherapie bij ziekenhuisopname

U ligt in het ziekenhuis? Op verzoek van uw behandelend arts komt de ergotherapeut bij u. Hij bekijkt welke vaardigheden u nodig heeft voor u het ziekenhuis verlaat. De ergotherapeut helpt u bij het aanleren van de vaardigheden die u nodig heeft om u thuis zelfstandig te redden.

Hij kijkt ook welke hulpmiddelen u in het ziekenhuis of thuis nodig heeft. Als het nog niet mogelijk is om naar huis te gaan, adviseert de ergotherapeut in overleg met het team over uw vervolgbehandeling.

Ergotherapie en revalideren

Bent u aan het revalideren? Een revalidatiearts verwijst u door naar de ergotherapeut. De ergotherapeut werkt in een multidisciplinair team nauw samen met andere specialisten die u behandelen, zoals fysiotherapeuten, logopedisten, diëtisten, internisten en cardiologen.

Ergotherapie is maatwerk; de behandeling wordt altijd in overleg met u bepaald. De behandeling bestaat bijvoorbeeld uit:

 • in kaart brengen van belemmeringen die u en uw omgeving ervaren
 • observeren van uw dagelijkse taken
 • training van uw functies en vaardigheden
 • aanleren van andere manieren tijdens uw huishoudelijke- of hobbyactiviteiten of school/werk
 • anders verdelen van uw activiteiten over de dag of week
 • trainen van manieren om uw concentratie en geheugen te verbeteren
 • kennisoverdracht over de aandoening en het leren omgaan met de aandoening
 • voorlichting geven aan mantelzorgers en naaste betrokkenen

Ergotherapie op de polikliniek

Heeft u alleen een hulpvraag voor de ergotherapeut? Dan kan een arts of specialist u doorverwijzen naar de polikliniek. Er zijn dan geen andere specialisten bij uw behandeling betrokken. Bijvoorbeeld handtherapie bij onder andere reumatische aandoeningen.

Speciale ergotherapie

Bij het Spaarne Gasthuis hebben ergotherapeuten specialistische kennis. De specialisaties zijn:

 • neurorevalidatie
 • cognitieve revalidatie
 • kinderrevalidatie
 • handtherapie
 • chronische pijn
 • MS
 • ALS
 • ouderenproblematiek
 • reumarevalidatie

Ergotherapie voor kinderen

Het Spaarne Gasthuis levert de beste zorg. Voor iedereen. Ook voor kinderen. Ergotherapie bij kinderen is speciaal aangepast aan de wensen en eisen die kinderen en ouders stellen. Samen met de ergotherapeut leert uw kind bijvoorbeeld de juiste schrijfhouding, zichzelf aankleden of welk hulpmiddel geschikt is om van a naar b te komen.

ALS

Ergotherapeuten ondersteunen patiënten met ziektes als ALS. Ziektes die tot gevolg hebben dat u slechter beweegt. Het ALS-revalidatieteam van het Spaarne Gasthuis is een van de landelijke expertisecentra.

Locaties:

Voor u geselecteerd

8.2

Tevredenheid

Dit is het gemiddelde cijfer per jaar dat we van u kregen.

Kosten en vergoedingen

Waar bent u voor verzekerd en wat valt binnen het basispakket?