Sluiten
Thuis in
uw dossier

Poppoli

Zwanger of een kinderwens en psychische klachten? Ongeveer 1 op de 5 vrouwen krijgt tijdens of net na de zwangerschap te maken met psychische klachten.

Op de poppoli, een speciaal spreekuur van de afdeling gynaecologie, krijgt u informatie en advies van de psychiater, gynaecoloog en kinderarts.

Psychiatrie, obstetrie en pediatrie

POP staat voor:

 • psychiatrie
 • obstetrie (verloskunde)
 • pediatrie (kindergeneeskunde)

Psychische klachten

Psychische klachten kunnen negatieve gevolgen hebben voor de zwangerschap en de band tussen moeder en kind. Ook kunnen bestaande klachten verergeren.

Welke psychische klachten kunnen vrouwen krijgen? Denk aan:

 • depressieve klachten
 • angstklachten
 • psychose
 • problemen met verslaving
 • postpartum depressie

Drie medisch specialisten in één consult

Tijdens een afspraak op de poppoli praat u tegelijkertijd met een psychiater, een gynaecoloog en een kinderarts. U krijgt advies over:

 • uw behandeling en zwangerschap
 • de kans op verergeren van klachten tijdens de zwangerschap of kraamperiode
 • het beleid rond bevalling en kraamperiode
 • de medicatie en de invloed van medicatie op uw kind
 • de invloed van psychische klachten op uw kind

Behandeling

Op de poppoli krijgt u informatie en advies. U wordt hier niet behandeld. Uw eigen behandelaar krijgt zo nodig een advies voor uw behandeling. Ook kan u verwezen worden voor behandeling op de afdeling psychiatrie van het Spaarne Gasthuis.

Afspraak maken

U kunt een afspraak maken voor het speciale spreekuur als u verwezen bent door:

 • uw huisarts, verloskundige, gynaecoloog, psycholoog of psychiater
 • andere medisch specialisten van het Spaarne Gasthuis
 • hulpverleners van Veilig Thuis en de raad van kinderbescherming

Bel voor het maken van een afspraak met de polikliniek gynaecologie (023) 224 0060

Uw eerste afspraak

Voor uw eerste afspraak krijgt u een vragenlijst. Het gesprek duurt ongeveer 30 minuten. Na afloop maakt de specialist een verslag van het gesprek. De specialist stuurt het verslag naar de huisarts en eventueel andere betrokken hulpverleners. Via uw online dossier kunt u zelf dit verslag ook bekijken. Log daarvoor in op mijnspaarnegasthuis.nl.

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Lees de folder van Rondom Zwanger of kijk op poppoli.nl.

Locaties: