Sluiten
Thuis in
uw dossier

Vruchtbaarheid

Zwanger worden lukt niet? In Nederland heeft 1 op de 6 paren (met een kinderwens) problemen met zwanger worden. Welke vruchtbaarheidsonderzoeken kunt u verwachten? Wat is de zwangerschapskans?

Ontstaan van een zwangerschap

Als er ongeveer 2 à 3 keer per week onbeschermde gemeenschap plaatsvindt, wordt 60% van de vrouwen binnen een half jaar zwanger. Na 1 jaar is dat percentage gestegen tot 85%.

Bij 15% van de paren bij wie na 1 jaar nog geen zwangerschap is ontstaan, is het zinvol een onderzoek te doen naar het uitblijven van de zwangerschap.

De oorzaak van het uitblijven van een zwangerschap ligt voor 1/3 bij de vrouw en voor 1/3 bij de man. Bij nog eens 1/3 hebben zowel man als vrouw vruchtbaarheidsproblemen of is de oorzaak onbekend.

Het oriënterend fertiliteitsonderzoek (OFO)

Het onderzoek naar de eventuele oorzaken van onvruchtbaarheid verloopt volgens een vast schema waarbij u en uw partner betrokken zijn. Dit onderzoek heet oriënterend fertiliteitsonderzoek (OFO).

Tijdens het OFO kijkt de gynaecoloog stap voor stap naar mogelijke oorzaken van het uitblijven van een zwangerschap.

Via de huisarts krijgt de vrouw een bloedonderzoek en de man een zaadonderzoek. De gynaecoloog bespreekt met u de uitslag van de onderzoeken.

De vervolgstappen zijn:

  • een aanvullend hormoononderzoek indien nodig bij de vrouw
  • onderzoek van de baarmoeder en eileiders. Dit onderzoek kan bestaan uit een röntgenonderzoek van de baarmoeder en de eileiders, een schuimecho, een hysteroscopie (kijken in de baarmoeder via de baarmoederhals) of een laparoscopie (kijkoperatie).

Prognostische index

Worden er uit de onderzoeksresultaten afwijkingen gevonden? De gynaecoloog berekent de prognostische index. De prognostische index is de kans op een spontane zwangerschap. Naast de onderzoeksresultaten telt bijvoorbeeld uw leeftijd mee en hoelang u al probeert zwanger te worden.

Is de kans om spontaan zwanger te worden groter dan met een vruchtbaarheid bevorderende behandeling? Dan adviseert de gynaecoloog u nog 6 tot 12 maanden af te wachten.

Elke stap in het fertiliteitsonderzoek kost tijd. Het onderzoek is bijvoorbeeld afhankelijk van de cyclus van de vrouw. Houd er rekening mee dat het onderzoek langer kan duren dan u had verwacht.

Dominique Boks vertelt

Gynaecoloog Dominique Boks vertelt in het filmpje over het vruchtbaarheidsonderzoek.

Emotionele aspecten

Zwanger raken. Het lijkt vanzelfsprekend. Maar als het moeilijk is of niet lukt, ontstaan allerlei gevoelens: boosheid, schuldgevoel of depressiviteit. Begeleiding van een maatschappelijk werker of psycholoog is hierin mogelijk. Bespreek dit met uw huisarts of gynaecoloog.

Praten met lotgenoten

Relaties komen soms onder druk te staan bij vruchtbaarheidsproblemen. Praten met lotgenoten helpt soms. U begrijpt beter wat er speelt.

Lotgenoten vindt u bij Freya, de patiëntenvereniging voor mensen met vruchtbaarheidsproblemen. Of kijk voor meer informatie op degynaecoloog.nl.

Locaties: