Sluiten
Thuis in
uw dossier

Infectiepreventie

Als u in het ziekenhuis ligt heeft u vaak last van een (tijdelijk) verminderde weerstand. Hierdoor bent u meer vatbaar voor infecties. Een infectie staat uw herstel in de weg. Het kan ontstaan door micro-organismen die u bij u draagt, maar ook door overdracht van bacteriën uit bijvoorbeeld de omgeving of een ander persoon. De afdeling Infectiepreventie probeert dit zoveel mogelijk te voorkomen.

Steeds meer bacteriën zijn ongevoelig voor de gebruikelijke antibiotica. Deze bacteriën heten Bijzonder Resistente Micro Organismen (BRMO) De afdeling Infectiepreventie probeert met o.a. hygiëneprotocollen te voorkomen dat BRMO verspreid wordt in het ziekenhuis.

Werkwijze

De medewerkers van de afdeling infectiepreventie inventariseren samen met alle afdelingen de risico’s en nemen maatregelen om infecties en verspreiding van BRMO te voorkomen. De maatregelen zijn vastgelegd in landelijke richtlijnen.

Maatregelen

Vanzelfsprekend neemt het Spaarne Gasthuis maatregelen. De afdeling Infectiepreventie:

  • heeft protocollen die infecties en de verspreiding van BRMO voorkomen
  • geeft scholing en advies aan specialisten, verpleegkundigen en andere medewerkers van het ziekenhuis
  • volgt de wereldwijde ontwikkelingen op het gebied van infecties en BRMO
  • zorgt voor voorlichtingsmateriaal voor patiënten en bezoekers
  • coördineert de thuissituatie bij behandeling van sommige soorten BRMO, b.v. MRSA
  • coördineert BRMO-screening
  • coördineert het proces bij een verspreiding van BRMO of infectieziekte in het ziekenhuis
  • houdt hygiëne-audits in het ziekenhuis

Voor wie?

Infectiepreventie staat voor veiligheid voor alle patiënten, medewerkers en bezoekers op het gebied hygiëne binnen het Spaarne Gasthuis.

Locaties:

8.2

Tevredenheid

Dit is het gemiddelde cijfer per jaar dat we van u kregen.

Kosten en vergoedingen

Waar bent u voor verzekerd en wat valt binnen het basispakket?