Sluiten
Thuis in
uw dossier

Anabole steroïden

Heeft u klachten tijdens of na het gebruik van anabole steroïden?  U kunt terecht op het speciale spreekuur.  
Polikliniek Bekijk locaties

Anabole steroïden zijn middelen die qua structuur en werkzaamheid grote gelijkenis vertonen met het mannelijk geslachtshormoon testosteron. In Nederland zijn slechts twee middelen uit deze groep geregistreerd voor gebruik door mensen: testosteron en nandrolon. In de praktijk wordt een scala aan anabole middelen gebruikt waarvan de effecten op mensen niet zijn onderzocht. Daar komt bij dat de middelen in extreem hoge dosis worden gebruikt en vaak worden gecombineerd om de werkzaamheid ervan te verbeteren. Daarnaast worden ook regelmatig niet-anabole middelen gebruikt om bijwerkingen te bestrijden of om vet af te drijven.

Klachten bij gebruik van anabole steroïden

Als u anabole steroïden gebruikt, kan u hier hinder van ondervinden. Praktisch alle gebruikers melden één of meerdere (voorbijgaande) bijwerkingen tijdens het gebruik van anabole steroïden. Het gaat hierbij vooral om toe- of afname van het libido, erectieproblemen, verminderde vruchtbaarheid, gebrek aan lichaamseigen testosteron, acne, bortskliervorming en psychiatrische effecten (depressieve klachten, paranoidie, agressiviteit, afhankelijkheid, lichaamsbelevingsstoornissen).

Wat doet de poli niet?

De polikliniek van het Spaarne Gasthuis is erop gericht om klachten te onderzoeken en te behandelen. Op de polikliniek worden geen anabole middelen voorgeschreven voor cosmetische of prestatieverbeterende doeleinden. Sporters krijgen ook geen systematische begeleiding bij het gebruik van middelen en er worden geen individuele adviezen gegeven aan (potentiële) gebruikers van anabole steroïden zonder gezondheidsklachten.

Wie kunnen zich aanmelden op de polikliniek?

Mannen en vrouwen van 18 jaar of ouder die anabole steroïden gebruiken of hebben gebruikt en willen weten of het gebruik hiervan bij hen heeft geleid tot schade aan de gezondheid. U kunt voor een afspraak bellen met de polikliniek interne geneeskunde (023) 224 0050. Een verwijzing van een (huis)arts wordt sterk aangeraden. Bij het ontbreken hiervan kan de ziektekostenverzekeraar besluiten het consult niet (volledig) te vergoeden.

Privacy

U krijgt een afspraak op de polikliniek interne geneeskunde. Er wordt geen gebruik gemaakt van aparte wachtkamers, dossiers of spreekkamers waaruit kan worden afgeleid dat u voor het anabolenspreekuur komt.

Volgens medisch beroepsgeheim stellen wij nooit zonder uw schriftelijke toestemming individuele gegevens ter beschikking aan derden (artsen, sportbonden, dopingautoriteit, politie, bedrijfsverenigingen, etc). Ook voor het verstrekken van informatie aan naaste familie is in principe uw toestemming nodig.

Voor het declareren van de kosten aan de ziektekostenverzekeraar hebben wij uw verzekeringsgegevens nodig en dient u een legitimatiebewijs te tonen. De ziektekostenverzekeraar verlangt van ons een omschrijving van de klacht waarvoor de kosten zijn gemaakt. Deze omschrijving is afhankelijk van de hoofdklacht waarvoor u onze poli bezoekt. Uit onze declaratie blijkt dat u op de polikliniek interne geneeskunde bent geweest maar kan niet worden afgeleid dat u anabole steroïden gebruikt of heeft gebruikt.

Locaties: