Sluiten
Thuis in
uw dossier

Kindergeneeskunde

De afdeling Kindergeneeskunde is gespecialiseerd in de zorg voor zieke kinderen. Een ziek kind is natuurlijk niet leuk voor het kind zelf. Maar ook voor de ouders is het ingrijpend. Speciale aandacht en zorg is nodig.
Polikliniek (023) 224 0070
"Wij halen voor u het beste uit de zorg"

Marieke Mérelle

Kinderarts Vind uw arts >

Op afdeling Kindergeneeskunde zijn de artsen, verpleegkundigen en medisch pedagogisch zorgverleners gespecialiseerd in het bieden van de beste zorg aan zieke kinderen.

De belangrijkste aandachtspunten en expertise binnen het vakgebied van de kindergeneeskunde zijn:

 1. kinderneurologie
 2. nier- en urinewegproblemen
 3. groei- en ontwikkelingsstoornissen
 4. diabetes (Kinderdiabetescentrum)
 5. darmproblematiek (o.a. coeliakie)
 6. longziekten (o.a. astma)
 7. kindermishandeling en sexueel misbruik

Smiley

Voor de zorg aan kinderen heeft het Spaarne Gasthuis een smiley gekregen. Een smiley is een keurmerk van de Stichting Kind en Ziekenhuis en geeft aan dat de zorg voor kinderen en ouders goed is.

Een voorbeeld van goede zorg aan kinderen is dat ouders de hele dag bij hun kind kunnen zijn. Ook blijven slapen is mogelijk. De nabijheid van ouders is goed voor het herstel van het kind en vermindert spanning.

Polikliniek

Na verwijzing van uw huisarts of specialist komt u met uw kind op de polikliniek Kindergeneeskunde. Op de poli onderzoekt een kinderarts uw kind. De kinderarts neemt met u de klachten door, kijkt uw kind helemaal na en spreekt met u eventueel verder onderzoek af.

Naast de algemene polikliniek heeft de afdeling Kindergeneeskunde ook meerdere speciale poliklinieken.

Bekijk de kinderwebsite van het Spaarne Gasthuis www.spaarnekids.nl voor alle informatie voor kinderen over hun bezoek in het ziekenhuis.

Speciale spreekuren

U kunt terecht bij de volgende speciale spreekuren: 

 1. Combinatiespreekuurvoor kinderen die (binnenkort) opgenomen worden
 2. Kinderallergologie – voor kinderen met allergische aandoeningen
 3. Kinderdiabetes – voor kinderen en jongvolwassenen met diabetes, zie ook: Kinderdiabetescentrum
 4. Ontwikkelingspolikliniek – voor te vroeg geborenen, die bij geboorte 32 weken of jonger waren.
 5. POP-poli – voor psychiatrische klachten rond de zwangerschap, zie ook: Poppoli

Voor tijden en locaties, zie de pagina Speciale spreekuren

Kinderafdeling

De verpleegkundigen zijn gespecialiseerd in het verzorgen van kinderen. Indien mogelijk krijgen kinderen zoveel mogelijk verzorging van dezelfde verpleegkundige.

Medisch pedagogisch zorgverleners begeleiden u en uw kind tijdens opname en onderzoeken. Medische handelingen, hoe klein ook, vinden in principe niet plaats op de kamer van uw kind.

Enkele bijzondere mogelijkheden zijn:

 1. Als ouder mag u altijd op bezoek komen en uw kind verzorgen
 2. U mag bij operaties zijn tot uw kind onder narcose is gebracht
 3. U kunt bij uw kind overnachten (rooming-in)

Speelkamer en tienerkamer

Op de kinderafdeling is een gezellige speelkamer met allerlei speelgoed en creatief materiaal. Het is een prettige en veilige ruimte waar nooit medische handelingen of onderzoeken plaatsvinden.

Voor de wat ouderen kinderen is er een tienerkamer met een televisie, computer, internet en een spelcomputer.

Opleiding

Het Spaarne Gasthuis draagt bij aan de opleiding van basisartsen, huisartsen en kinderverpleegkundigen.

Locaties:

Voor u geselecteerd

8.2

Tevredenheid

Dit is het gemiddelde cijfer per jaar dat we van u kregen.

Kosten en vergoedingen

Waar bent u voor verzekerd en wat valt binnen het basispakket?