Sluiten
Thuis in
uw dossier

Maatschappelijk werk

Heeft u emotionele of praktische problemen als gevolg van ziekte, ziekenhuisopname of revalidatie? Voor hulp kunt u terecht bij een maatschappelijk werker.

Een ziekenhuisopname, diagnose, behandeling of revalidatie heeft soms grote gevolgen. Hulp van mensen die de weg weten binnen- en buiten het ziekenhuis is soms gewenst. Hulp van mensen die begrijpen met welke gevoelens en gedachten u te maken krijgt.

De beste zorg en samenwerking

Maatschappelijk werk bij het Spaarne Gasthuis werkt met drie teams: een team voor de kliniek, een team voor de revalidatie en een team voor de dialyse. Elk team werkt nauw samen met artsen, verpleegkundigen, pyschologen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en diëtisten.

Waarvoor schakelt u een maatschappelijk werker in? Denk aan:

 • ondersteuning en begeleiding bij verwerken en accepteren
 • steunende en gerichte aandacht
 • hulp bij angst, verdriet en machteloosheid
 • informatie en advies over financiën, bewindvoering, uitkering, etc.
 • hulp bij huisvesting
 • informatie over werkhervatting
 • informatie over uw rechten en plichten bij ziekmelding
 • regelen van verwijzing naar hulpverlenende instanties buiten het ziekenhuis
 • begeleiding van partner en familieleden
 • begeleiding bij dagelijkse activiteiten
 • thema bijeenkomsten en groepsbehandeling

Voor wie?

Maatschappelijk werk is er voor alle patiënten die zijn opgenomen in het Spaarne Gasthuis, patiënten die met dialyse te maken krijgen en patiënten die deelnemen aan een revalidatieprogramma in het ziekenhuis.

Hoe komt u in contact?

Geef bij uw behandelend arts of verpleegkundige aan dat u contact wilt met een medisch maatschappelijk werker.

Neem zelf contact op met het secretariaat van het maatschappelijk werk: (023) 224 0005 (maandag t/m vrijdag bereikbaar van 08:00 – 17:00 uur)

Locaties: