Sluiten
Thuis in
uw dossier

Pathologie

Pathologie of ziekteleer bestudeert het ontstaan en verloop van ziektes. De patholoog is een medisch specialist, onmisbaar bij de diagnose van vele ziekten en afwijkingen, zoals kanker. Uw huisarts, chirurg, internist of een andere collega medisch specialist neemt weefsel of cellen bij u af, bijv. door een uitstrijkje, biopt, operatiepreparaat of punctie. De patholoog onderzoekt dit materiaal onder de microscoop en stelt een diagnose. De uitslag van pathologisch onderzoek is (zeer) belangrijk voor het kiezen van een eventuele behandelmethode.
''Patiënt centraal''

Kees van Krimpen

Patholoog Vind uw arts >

De patholoog maakt onderdeel uit van een multidisciplinair team en aanwezig bij multidisciplinaire patiëntenbesprekingen met andere medisch specialisten. Verder werken pathologen mee aan onderwijs, opleidingen van o.a. artsen tot specialisten en wetenschappelijk onderzoek. De maatschap Pathologie Spaarne Gasthuis heeft sinds 2008 de bevoegdheid voor het opleiden van artsen tot medisch specialist patholoog en doet dit in samenwerking met de afdeling pathologie van het VUmc. De afdeling pathologie verzorgt, behalve voor het Spaarne Gasthuis ook de pathologische diagnostiek voor het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk en de huisartsen in de regio. Het laboratorium van de afdeling pathologie waar al het patiëntenmateriaal wordt bewerkt, is gebouwd conform de modernste richtlijnen. Alle moderne technieken zijn in het laboratorium aanwezig, waaronder immunopathologie, moleculaire technieken, dunne laag cytologie en telepathologie.

De beste zorg

In het Spaarne Gasthuis werken bij de vakgroep pathologie 7 pathologen. Naast de algemene pathologie hebben een aantal pathologen zich bekwaamd in aandachtsgebieden van de pathologie; bijv. lymfklierpathologie, mammapathologie (borstkanker), infectieuze pathologie, longpathologie etc.

Privacy: wat gebeurt er met mijn gegevens?

Alle informatie van het weefselonderzoek wordt opgeslagen in het beveiligd computersysteem van de afdeling pathologie. Alleen pathologen en andere daartoe bevoegde personen van het pathologie laboratorium kunnen daar eventueel in kijken. Het weefselmateriaal wordt bewaard in een archief. De patholoog kan er, indien nodig, op een later moment opnieuw naar kijken. Dit kan in het belang zijn van de behandeling of later, als er sprake is van een eventuele andere aandoening. Soms wordt het materiaal gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek.

Landelijk archief

Een samenvatting van het verslag van pathologieonderzoek wordt opgeslagen in het landelijke computersysteem van PALGA (zie onder). Dit systeem is streng beveiligd en voldoet aan alle geldende wet- en regelgeving. Alle afdelingen/ laboratoria pathologie in Nederland sturen hun gegevens naar PALGA.

Waarom worden mijn gegevens bewaard?

Het is mogelijk dat er al eerder materiaal (weefsels of cellen) van u zijn onderzocht in een pathologielaboratorium. De gegevens van deze onderzoeken staan dan in PALGA. Daardoor kunnen de resultaten uit het verleden heel snel vergeleken worden met de resultaten van nieuw onderzoek. De patholoog krijgt daarmee een beter beeld van uw gezondheidssituatie en het verloop van de ziekte. Onnodig extra onderzoek kan zo vermeden worden. Ook kan door het vergelijken van oude gegevens met de nieuwe gegevens een diagnose soms met meer zekerheid of meer nauwkeurigheid worden gesteld. Op deze manier kan dit leiden tot een behandeling op maat.

Kan ik bezwaar maken?

Ja, dat kan. U kunt bezwaar maken tegen gebruik van uw lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek. Het materiaal wordt dan alleen gebruikt voor uw eigen medische behandeling. U geeft dit aan bij uw behandelend arts. U kunt ook bezwaar maken tegen het bewaren van uw lichaamsmateriaal. U vraagt uw behandelend arts dan dit te laten vernietigen.

Contact

Voor contact en informatie tel.  Haarlem (023) 224 3416/ Hoofddorp (023) 224 5410

Meer informatie

Lees meer in de folders

Locaties: