Sluiten
Thuis in
uw dossier

Uw afspaak in het ziekenhuis is aangepast naar een telefonische afspraak vanwege het coronavirus tenzij u door een van onze medewerkers bent gebeld. Heeft u vragen? Bel tijdens werkdagen tussen 8:00 en 16:30 uur of in het weekend tussen 10:00 en 16:30 uur naar: (023) 224 4112. Klik hier voor meer informatie.

ENGLISH: Spaarne Gasthuis prepares for coronavirus. On this page you can read all the current information concerning our hospital.

Pathologie

Uw huisarts, of medisch specialist neemt weefsel of cellen bij u af. Bijvoorbeeld door het maken van een uitstrijkje, het nemen van een biopt, of via een operatie. De patholoog is de medisch specialist die al dit materiaal onder de microscoop onderzoekt en een diagnose stelt. Bent u huisarts? Klik hier.

De patholoog is een medisch specialist die onmisbaar is bij de diagnose van vele ziekten en afwijkingen, bijvoorbeeld kanker. Pathologie bestudeert het ontstaan en verloop van ziektes. De uitslag van het pathologieonderzoek bepaalt mede de keuze voor een eventuele behandelmethode.

Het pathologielaboratorium bevindt zich in Haarlem Zuid. In het laboratorium wordt  materiaal onderzocht voor alle locaties van het Spaarne Gasthuis, het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk, huisartsen in de regio en verschillende zelfstandige behandelcentra (ZBC).

Het pathologielaboratorium heeft in 2018 de ISO 15189-accreditatie behaald. Deze accreditatie is internationaal erkend en geeft aan dat alle processen binnen het laboratorium voldoen aan hoge kwaliteitsnormen die van toepassing zijn op medische laboratoria. Pathologielaboratoria, die in het bezit zijn van deze accreditatie, gaan zorgvuldig om met de aan hen toevertrouwde lichaamsmaterialen, zoals weefsels en celmateriaal. Dit kwaliteitssysteem wordt jaarlijks getoetst door een onafhankelijke organisatie, zodat u verzekerd bent van optimale kwaliteit.

Onderzoeken

celonderzoek (cytologie)

weefselonderzoek (histologie)

post-mortaal onderzoek (obductie)

overig onderzoek

De afdeling pathologie verzorgt, behalve voor het Spaarne Gasthuis, ook de pathologische diagnostiek voor het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk en de huisartsen in de regio. Het laboratorium voldoet aan de meest moderne richtlijnen. Alle nieuwe technieken zijn in het laboratorium aanwezig. Bijvoorbeeld immunopathologie, moleculaire technieken, dunne laag cytologie en telepathologie.

Wat gebeurt er met mijn gegevens?

Alle informatie van het weefselonderzoek wordt opgeslagen in het beveiligd computersysteem van de afdeling pathologie. Alleen pathologen en andere daartoe bevoegde personen van het pathologie laboratorium kunnen daar eventueel in kijken. Het weefselmateriaal wordt bewaard in een archief. De patholoog kan er, indien nodig, op een later moment opnieuw naar kijken. Dit kan in het belang zijn van de behandeling of later, als er sprake is van een eventuele andere aandoening. Soms wordt het materiaal gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek.

Een samenvatting van het verslag van pathologieonderzoek wordt opgeslagen in het landelijke computersysteem van PALGA (zie onder). Dit systeem is streng beveiligd en voldoet aan alle geldende wet- en regelgeving. Alle afdelingen/ laboratoria pathologie in Nederland sturen hun gegevens naar PALGA.

Waarom worden mijn gegevens bewaard?

Het is mogelijk dat er al eerder materiaal (weefsels of cellen) van u zijn onderzocht in een pathologielaboratorium. De gegevens van deze onderzoeken staan dan in PALGA. Daardoor kunnen de resultaten uit het verleden heel snel vergeleken worden met de resultaten van nieuw onderzoek. De patholoog krijgt daarmee een beter beeld van uw gezondheidssituatie en het verloop van de ziekte. Onnodig extra onderzoek kan zo vermeden worden. Ook kan door het vergelijken van oude gegevens met de nieuwe gegevens een diagnose soms met meer zekerheid of meer nauwkeurigheid worden gesteld. Op deze manier leidt dit tot een behandeling op maat.

Kan ik bezwaar maken?

Ja, dat kan. U kunt bezwaar maken tegen gebruik van uw lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek. Het materiaal wordt dan alleen gebruikt voor uw eigen medische behandeling. U geeft dit aan bij uw behandelend arts. U kunt ook bezwaar maken tegen het bewaren van uw lichaamsmateriaal. U vraagt uw behandelend arts dan dit te laten vernietigen. Lees meer over meedoen aan wetenschappelijk onderzoek. 

Ons team van specialisten

De patholoog maakt onderdeel uit van een multidisciplinair team en is aanwezig bij patiëntenbesprekingen met andere medisch specialisten.

Patiëntenfolders

Meer weten over uw aandoening, behandeling of onderzoek?

Locatie(s) van dit specialisme

Haarlem Zuid

Polikliniek
Meer informatie over de locatie Haarlem Zuid