Sluiten
Mijn
Spaarne
Gasthuis

De patholoog is een medisch specialist die onmisbaar is bij de diagnose van vele ziekten en afwijkingen, bijvoorbeeld kanker. Pathologie bestudeert het ontstaan en verloop van ziektes. De uitslag van het pathologieonderzoek bepaalt mede de keuze voor een eventuele behandelmethode.

Het pathologielaboratorium bevindt zich in Haarlem Zuid. In het laboratorium wordt  materiaal onderzocht voor alle locaties van het Spaarne Gasthuis, het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk, huisartsen in de regio en verschillende zelfstandige behandelcentra (ZBC).

Het pathologielaboratorium heeft in 2018 de ISO 15189-accreditatie behaald. Deze accreditatie is internationaal erkend en geeft aan dat alle processen binnen het laboratorium voldoen aan hoge kwaliteitsnormen die van toepassing zijn op medische laboratoria. Pathologielaboratoria, die in het bezit zijn van deze accreditatie, gaan zorgvuldig om met de aan hen toevertrouwde lichaamsmaterialen, zoals weefsels en celmateriaal. Dit kwaliteitssysteem wordt jaarlijks getoetst door een onafhankelijke organisatie, zodat u verzekerd bent van optimale kwaliteit.

Onderzoeken

celonderzoek (cytologie)

weefselonderzoek (histologie)

post-mortaal onderzoek (obductie)

overig onderzoek

De afdeling pathologie verzorgt, behalve voor het Spaarne Gasthuis, ook de pathologische diagnostiek voor het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk en de huisartsen in de regio. Het laboratorium voldoet aan de meest moderne richtlijnen. Alle nieuwe technieken zijn in het laboratorium aanwezig. Bijvoorbeeld immunopathologie, moleculaire technieken, dunne laag cytologie en telepathologie.

Wat gebeurt er met mijn gegevens?

Alle informatie van het weefselonderzoek wordt opgeslagen in het beveiligd computersysteem van de afdeling pathologie. Alleen pathologen en andere daartoe bevoegde personen van het pathologie laboratorium kunnen daar in kijken. Het weefselmateriaal wordt bewaard in een archief. De patholoog kan er, indien nodig, op een later moment opnieuw naar kijken. Dit kan in het belang zijn van de behandeling of later, als er sprake is van een eventuele andere aandoening. Soms wordt het materiaal gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek.

Een samenvatting van het verslag van pathologieonderzoek wordt opgeslagen in het landelijke computersysteem van PALGA (zie onder). Dit systeem is streng beveiligd en voldoet aan alle geldende wet- en regelgeving. Alle afdelingen/ laboratoria pathologie in Nederland sturen hun gegevens naar PALGA.

Waarom worden mijn gegevens bewaard?

Het is mogelijk dat er al eerder materiaal (weefsels of cellen) van u zijn onderzocht in een pathologielaboratorium. De gegevens van deze onderzoeken staan dan in PALGA. Daardoor kunnen de resultaten uit het verleden heel snel vergeleken worden met de resultaten van nieuw onderzoek. De patholoog krijgt daarmee een beter beeld van uw gezondheidssituatie en het verloop van de ziekte. Onnodig extra onderzoek kan zo vermeden worden. Ook kan door het vergelijken van oude gegevens met de nieuwe gegevens een diagnose soms met meer zekerheid of meer nauwkeurigheid worden gesteld. Op deze manier leidt dit tot een behandeling op maat.

Van het lichaamsmateriaal dat door de arts of verpleegkundige bij u is weggehaald tijdens een punctie, biopt of operatie (zoals tumorweefsel, gezond weefsel, sputum of urine) blijft vaak een gedeelte over nadat de diagnose is gesteld door de patholoog. Dit gedeelte noemen we ‘resterend lichaamsmateriaal’ en dit wordt gedurende kortere (sputum, urine) of langere tijd (weefsel) bewaard door het laboratorium.

Als er voldoende resterend materiaal is kan een gedeelte hiervan ook gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek. Hiervoor wordt uw lichaamsmateriaal gecodeerd of geanonimiseerd en is het dus niet meer tot u als persoon herleidbaar. Er wordt geen winst gemaakt met het wetenschappelijk onderzoek. Ook kan het resterende materiaal gebruikt worden voor het maken van controlemateriaal bij medische testen, om medische apparaten te ijken of om onderwijs aan medisch studenten, analisten of artsen te geven.

Kan ik bezwaar maken?

  1. Indien u bezwaar maakt, dan kunt u dit aangeven bij uw behandelend arts of via het bezwaarformulier. U hoeft niet te vertellen waarom u bezwaar maakt en kunt rekenen op precies dezelfde zorg, als wanneer u geen bezwaar zou hebben gemaakt.
  2. Indien u geen bezwaar heeft tegen een van bovengenoemde toepassingen van uw resterende lichaamsmateriaal, dan hoeft u niets te doen.
  3. U kunt ook bezwaar maken tegen het bewaren van (al) uw lichaamsmateriaal. Het laboratorium vernietigt uw materiaal dan binnen 3 maanden. LET OP: het materiaal is dan ook niet meer beschikbaar voor vergelijking met een eventuele nieuwe tumor of of om te onderzoeken of bijvoorbeeld een nieuw medicijn voor uw ziekte effectief is.

Wilt u meer informatie?

  1. Over meedoen aan wetenschappelijk onderzoek in het Spaarne Gasthuis 
  2. Over meedoen aan wetenschappelijk onderzoek in het algemeen 
  3. Over het bewaren van weefselblokjes in pathologie laboratoria 

 

Ons team van specialisten

De patholoog maakt onderdeel uit van een multidisciplinair team en is aanwezig bij patiëntenbesprekingen met andere medisch specialisten.

Patiëntenfolders

Meer weten over uw aandoening, behandeling of onderzoek?

Locatie(s) van dit specialisme

Haarlem Zuid

Polikliniek
Meer informatie over de locatie Haarlem Zuid