Sluiten
Thuis in
uw dossier

Psychiatrie en medische psychologie

Lichamelijke en psychische klachten beïnvloeden elkaar. In de ziekenhuispsychiatrie is aandacht voor beide. Op de afdeling psychiatrie & medische psychologie worden psychiatrische ziektes gediagnosticeerd en behandeld. Wij behandelen volwassenen met psychiatrische aandoeningen of met psychische klachten als gevolg van, of tijdens, een lichamelijke ziekte. Dit doen wij door samen te werken met andere artsen uit het ziekenhuis. Uw gegevens omtrent uw behandeling worden gerapporteerd in een Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). Deze worden gedeeld met de medewerkers uit het multidisciplinaire team wat betrokken is bij uw behandeling.
"Wij halen voor u het beste uit de zorg"

Janine van Venrooij

Psychiater Vind uw arts >

De afdeling

De afdeling beschikt over:

 • 21 kamers
 • een woonkamer

Op de afdeling werken:

 • psychiaters
 • psychologen
 • arts-assistenten
 • verpleegkundigen
 • coassistenten
 • psychomotorisch therapeuten
 • maatschappelijk werker

Specialisatie

De afdeling Psychiatrie en medische psychologie van het Spaarne Gasthuis heeft een aantal specialisaties:

 • opname voor gewichtsherstel bij anorexia nervosa
 • elektroconvulsietherapie (ECT)
 • diagnostiek en behandeling van somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK), waaronder (chronische)pijn
 • behandeling (EMDR) bij ziekenhuistrauma’s en angst voor behandelingen in het ziekenhuis (zoals injecties of operaties)
 • gezamenlijke opname voor moeders met hun baby
 • onderzoek naar neuro- psychiatrische en cognitieve stoornissen
 • ouderenpsychiatrie bij somatische comorbiditeit

Behandelingen

De afdeling psychiatrie en medische psychologie werkt met verschillende soorten behandeling:

Behandeling kan op verschillende manieren:

  • poliklinische behandeling
  • klinische dagbehandeling (KDO)
  • opname

Psychiatrische klachten tijdens zwangerschap

Ongeveer twee procent van de vrouwen krijgt tijdens de zwangerschap te maken met psychische problemen.

Spaarne Gasthuis heeft speciaal voor zwangere vrouwen met psychische problemen een gespecialiseerde polikliniek: de POP-poli.

Verwijzing

Huisartsen, tandartsen of andere medisch specialisten kunnen patiënten naar onze afdeling verwijzen.

De polikliniek en de consultatieve ziekenhuispsychiatrie is in Hoofddorp en Haarlem Zuid.

De psychiatrische afdeling (PMU/PAAZ) is op locatie Haarlem-Zuid.
Telefonische afspraken: (023) 224 0030

Hier vindt u meer informatie over uw rekening

Locaties: