Sluiten
Thuis in
uw dossier

Revalidatiegeneeskunde

Normale dagelijkse handelingen lukken niet of moeilijk. De oorzaak? Uw bewegingsapparaat of zenuwen functioneren onvoldoende door ziekte, een ongeval of een aangeboren aandoening.
"Wij halen voor u het beste uit de zorg"

Jorien van der Zon

Revalidatiearts Vind uw arts >

Revalidatiegeneeskunde helpt mensen met een tijdelijke of chronische aandoening van het houding- en bewegingsapparaat.

Voor wie?

De revalidatiearts behandelt volwassenen en kinderen, van pasgeboren tot hoogbejaard.

Veelvoorkomende aandoeningen waarbij revalidatie soms nodig is:

 • beroerte
 • multiple sclerose
 • reumatologische aandoeningen
 • beenamputaties
 • blijvende gevolgen van ernstige ongevallen

Advies

De revalidatiearts stelt met een intakegesprek en onderzoek een diagnose en adviseert over de meest optimale behandeling.

Waar vindt de behandeling plaats? Dat verschilt. U kunt revalideren in een revalidatiecentrum, in het Spaarne Gasthuis, in een verpleeghuis of thuis.

Een intakegesprek vindt plaats na een verwijzing van uw huisarts of specialist. De Revalidatiearts beoordeelt de verwijzingen waarna de eerste afspraak met u wordt ingepland. Om deze reden kunt u geen eerste afspraak maken via de telefoon of www.mijnspaarnegasthuis.nl.

Meerdere behandelaars

Bij ingewikkelde problemen zijn vaak meerdere behandelaars nodig:

 • revalidatiearts
 • fysiotherapeut
 • manueel therapeut
 • ergotherapeut
 • logopedist
 • psycholoog
 • maatschappelijk werker
 • diëtist
 • orthopedisch schoenmaker of orthopedisch instrumentmaker

Wanneer meerdere therapeuten bij een behandeling nodig zijn, heet dit poliklinische revalidatiebehandeling. Uw ziektekostenverzekering vergoedt de kosten.

Opname

Soms is opname in een revalidatiecentrum het beste voor u. De revalidatieartsen van het Spaarne Gasthuis werken samen met verschillende revalidatiecentra.

Indien nodig verwijst het Spaarne Gasthuis naar:

 • revalidatiecentrum Heliomare in Wijk aan Zee
 • revalidatiecentrum Reade in Amsterdam
 • Rijnlands revalidatiecentrum in Leiden

Polikliniek revalidatiegeneeskunde

Uw huisarts of specialist verwijst u door naar de polikliniek revalidatiegeneeskunde of naar een van de speciale spreekuren.

Orthopedisch instrumentmaker

Voor het aanmeten van prothesen, orthesen en korsetten gaat u naar het spreekuur met de orthopedisch instrumentmaker. De revalidatiearts en de orthopedisch instrumentenmaker ziet u gelijktijdig zodat een afspraak volstaat.

Speciaal spreekuur orthopedisch instrumentmaker
Valt onder specialisme: Revalidatiegeneeskunde
Locatie: op afspraak
Tijd: op afspraak
Telefonische afspraken: (023) 224 0085
Korte beschrijving: Voor het (aanmeten van) prothesen, korsetten en bandages

Orthopedisch schoenmaker

Hebt u steunzolen nodig? Aangepaste schoenen? Orthopedisch schoeisel? U kunt terecht op het gezamenlijk spreekuur van de revalidatiearts en de orthopedisch schoenmaker.

Speciaal spreekuur orthopedisch schoenmaker
Valt onder specialisme: Revalidatie
Locatie: op afspraak
Tijd: op afspraak
Telefonische afspraken: (023) 224 0085
Korte beschrijving: Voor mensen met voetproblemen waarvoor steunzolen of (semi-) orthopedisch schoeisel noodzakelijk is.

Rugstraat

Heeft u langdurig rugklachten? Geeft fysiotherapie onvoldoende verlichting? De revalidatiearts, manueel therapeut en maatschappelijk werker zien u op één ochtend. Aansluitend ontvangt u een behandeladvies.

Kinderdiagnosestraat

De Kinderdiagnosestraat is er voor kinderen jonger dan 3 jaar met een ontwikkelingsachterstand. De kinderarts, kinderneuroloog, revalidatiearts, kinderfysiotherapeut, kinderlogopedist, kinderpsycholoog en eventueel de klinisch geneticus zien uw kind in één ochtend. De polikliniek Kindergeneeskunde in Haarlem verwijst u door naar de Kinderdiagnosestraat.

Speciaal spreekuur handenteam

Locatie: Polikliniek revalidatie Haarlem-zuid
Tijd: Op afspraak
Telefonische afspraken:  (023) 224 0085
Korte beschrijving: Binnen het handenteam worden mensen behandeld met een aandoening  van de hand, pols of arm. Het gaat hierbij met name om de grotere letsels, zoals letsels van de buig- en strekpees, zenuwletsels, crushletsels, grote weke delen letsels, distorsies met complicaties en gecompliceerde fracturen.

 

Locaties: