Sluiten
Thuis in
uw dossier

Verloskunde

Bent u zwanger? Meestal begeleidt een verloskundige u tijdens uw zwangerschap en bevalling. Heeft u specialistische zorg nodig? Uw verloskundige of huisarts verwijst u door naar de gynaecoloog in het ziekenhuis.

gynaecoloog neemt echo af bij zwangere

Dit specialisme helpt u bij

Hieronder ziet u een aantal aandoeningen en onderzoeken waarvoor u bij ons terecht kunt. Staat er niet tussen wat u zoekt? Bekijk de patiëntenfolders of bel ons voor meer informatie.

Aandoeningen

Zoals: bloedverlies, verlies van vruchtwater of psychische problemen tijdens de zwangerschap.

buitenbaarmoederlijke zwangerschap

Een zwangerschap buiten de baarmoeder kan nooit voldragen worden (uitgroeien tot een baby). De vrucht kan niet alsnog in de baarmoeder geplaatst worden. Je wordt geopereerd of je krijgt medicijnen om de zwangerschap te beëindigen.

hoge bloeddruk

Bij zwangere vrouwen is de onderdruk (de diastolische bloeddruk) het belangrijkst om in de gaten te houden. Is de bloeddruk verhoogd, dan noemt men dat hypertensie. Hypertensie is vaak een reden om u naar de gynaecoloog te verwijzen.

psychische problemen tijdens de zwangerschap

Bij de poppoli, een speciaal spreekuur op de polikliniek gynaecologie, kunt u terecht voor een gezamenlijk gesprek met de gynaecoloog, psychiater en kinderarts. Zij geven u informatie en advies over de zwangerschap, kraamtijd en het geven van borstvoeding.

stuitligging

Sommige kinderen liggen tegen het einde van de zwangerschap in stuitligging. Dat is bij 3 – 4% van de zwangerschappen het geval. Bij een stuitligging ligt het hoofd van het kind boven in de baarmoeder.

Onderzoeken

Zoals: NIPT, 20-weken echo en bloedonderzoek.

20 weken echo

Tijdens een echo kijkt de arts of uw kind lichamelijke afwijkingen heeft. U kiest zelf of u dit onderzoek wilt doen. Het onderzoek wordt vergoed.

NIPT

Na een bloedonderzoek weet u of er aanwijzingen zijn voor het syndroom van Down of twee andere ernstige aandoeningen; het Edwardssyndroom en het Patausyndroom. Bij dit bloedonderzoek worden er soms andere erfelijke afwijkingen gevonden. Dit worden 'nevenbevindingen' genoemd. De NIPT is een relatief nieuwe test.

Na de bevalling

De beste zorg voor u bij Rondom Zwanger

Bent u zwanger, dan kiest zelf een verloskundigenpraktijk die u begeleidt tijdens uw zwangerschap en bij de bevalling. U kunt zich hiervoor aanmelden bij Rondom Zwanger. Bij Rondom Zwanger werken de gynaecologen van het Spaarne Gasthuis nauw samen met verloskundigen en kraamzorgorganisaties uit de regio. Samen met u bepalen zij welke zorg voor u het beste is, in hoeverre u zorg krijgt in het ziekenhuis en stellen zij een persoonlijk zorgpad op. Hierin staat de begeleiding tijdens uw zwangerschap beschreven.

Informatieavond over bevallen

Hoe zien de verloskamers eruit? Mag mijn partner de hele bevalling blijven? Kan ik pijnbestrijding krijgen? Hoeveel mensen staan er straks om mijn bed? Om al uw vragen te beantwoorden zijn er op deze avond een verpleegkundige, een gynaecoloog en een verloskundige aanwezig. Zo hoort u in één avond alles over de zorg rondom de bevalling.

Onderwerpen die aan bod komen zijn:
– het normale verloop van een bevalling
– praktische tips voor aanstaande ouders
– mogelijkheden voor pijnbestrijding tijdens de bevalling

Het netwerk van Rondom Zwanger organiseert informatieavonden over bevallen en borstvoeding in het Spaarne Gasthuis. De data hiervoor vindt u in de agenda.

Patiëntenfolders

Meer weten over uw aandoening, behandeling of onderzoek?

Locatie(s) van dit specialisme

Haarlem Zuid

Verpleegafdeling

Meer informatie over de locatie Haarlem Zuid