Sluiten
Thuis in
uw dossier

Marlies Bakker-Hoetjes

Verpleegkundig specialist oncologie

Marlies: “Binnen de oncologie wordt ‘mooie’ zorg verleend. Het ene moment voer je een rustig, emotioneel of vertrouwelijk gesprek over gedachten, wensen, waarden en normen. Het volgende moment is er hectiek en dient er snel gehandeld te worden. Al met is al geen dag hetzelfde. Geen mens hetzelfde. Juist de persoonsgerichte zorg maakt ons werk bijzonder (mooi)!”

Marlies: “Het mooiste aan mijn vind ik dat ik echt iets kan betekenen voor de patiënt. Het is fijn dat patiënten een vast aanspreekpunt hebben. Zij hebben al zoveel verschillende afspraken, onderzoeken en zien dan steeds andere gezichten. Voor mijn patiënten ben ik eerste aanspreekpunt bij klachten/bijwerkingen en vragen. Maar indien nodig ook voor extra tussentijdse controle, lichamelijk onderzoek, aanvragen van aanvullende onderzoeken, opstarten van behandeling om bijwerkingen/klachten van ziekte en/of behandeling te verminderen.”

Wetenschappelijk onderzoek

Naast de zorg voor patiënten is de verpleegkundig specialist ook opgeleid om (wetenschappelijk) onderzoek op te zetten, uit te voeren en te interpreteren. Hierbij werken zij volgens Evidence based practice en krijgt de patiënt de ‘beste’ zorg zoals uit (eerdere) onderzoeken is gebleken.

Vertrouwensband opbouwen

Marlies: “Wij zijn eerste aanspreekpunt en samen met de behandelend oncoloog een vast gezicht voor de patiënt. Door de terugkerende controles bij de verpleegkundig specialist en de oncoloog is het mogelijk om een vertrouwensband op te bouwen. Door dit vertrouwen voelen patiënten zich veilig om ook over onderwerpen te praten die niet altijd even makkelijk zijn. Daarnaast zijn we laagdrempeliger te bereiken dan de oncoloog. En hebben we korte lijnen met de oncologen, zodat we indien nodig gemakkelijk kunnen overleggen. De zorg wordt op deze wijze efficiënt ingericht, de patiënt wordt sneller geholpen en de behandeling loopt hierdoor geen/minder vertraging op.”

Aandachtsgebieden

Darmkanker, chemo-, immuno-, doelgerichte, hormonale therapie, maar ook radiotherapie in combinatie met chemotherapie.