Sluiten
Mijn
Spaarne
Gasthuis

Aad Jan Beerens

KNO-arts

Aad Jan Beerens behaalde zijn artsexamen in 1992 in Leiden en specialiseerde zich in 1999  in het VUMC in Amsterdam. Tot 2002 bleef hij als KNO-staflid met aandachtsgebied otologie aan het VUMC verbonden en sinds 2002 werkzaam in het Spaarne Gasthuis.

Aandachtsgebieden: 

  • Otologie.
  • Evenwichtsstoornissen.

Organisatie:

  • Coordinator co-assistenten