Sluiten
Thuis in
uw dossier

Astrid Kleiweg

Verpleegkundig specialist

Astrid: “Ik wil graag het verschil maken voor patiënten in een kwetsbare periode. Ik ben pas tevreden als de symptoombehandeling werkt. Zo krijgen mijn patiënten ruimte voor zichzelf en hun naasten.''

''Kwaliteit van leven en sterven heeft iedereen recht op.''

Astrid is verpleegkundig specialist palliatieve zorg. “Ik vind het belangrijk dat er naar mijn patiënten wordt geluisterd. Alleen dan kun je aansluiten op hun wensen. Bijvoorbeeld door vast te leggen wat mijn patiënten (nog) willen of hen te helpen met verwerkingsproblemen.”

Aandachtsgebieden:

Palliatieve zorg
Belang voor patiënt en naasten centraal houden