Sluiten
Thuis in
uw dossier

Brechje van Eijck

MDL-arts

Brechje van Eijck behaalde in 2000 haar artsexamen in Rotterdam en specialiseerde zich - ook in Rotterdam - tot 2008 tot MDL-arts.

Aandachtsgebieden

Algemeen MDL-arts met speciale interesse voor echo-endoscopie, interventie-endoscopie en leverziekten

Nevenfuncties

geneesmiddelencommissie