Sluiten
Mijn
Spaarne
Gasthuis

Daniëlle de Vries

SEH-arts

Daniëlle de Vries studeerde geneeskunde in Groningen, waar ze afstudeerde in 2004. De Vries volgde de opleiding tot SEH-arts in het AMC in Amsterdam. Na ruim een jaar als SEH-arts in Almere te hebben gewerkt, heeft zij in september 2011 voor het Spaarne Gasthuis gekozen.

''Ik realiseer me dat de plek waar ik met veel plezier werk, voor de patiënt vaak een plek is van onzekerheid, angst en pijn.''

“Het Spaarne Gasthuis is een fris modern ziekenhuis met korte lijnen en een prettige werksfeer. Daardoor is het mogelijk het maximale uit jezelf, je collega’s en daardoor de patiënt te halen. Het ziekenhuis maakt, in vergelijking met de andere ziekenhuizen waar ik heb gewerkt, op de meest optimale manier gebruik van de kennis van de SEH-artsen. De arts-assistenten worden gesuperviseerd door de specialisten. Doordat wij als SEH-arts lijfelijk aanwezig zijn op de vloer, kunnen we er ter plekke aan bijdragen dat alle patiënten de optimale behandeling krijgen. Hierbij blijkt het vaak een voordeel te zijn dat we niet binnen de kaders van een bepaald specialisme denken, maar met een brede blik naar de patiënt kijken.”

“Voor mij is de spoedeisende hulp geen tijdelijk tussenstation in mijn loopbaan, maar een afdeling waar elke dag anders is en patiënten van 0 tot over de 100 met de meest uiteenlopende ziektebeelden binnenkomen. Ik vind het belangrijk om me te realiseren dat de plek waar ik met veel plezier werk, voor de patiënt en familie vaak een plek is van onzekerheid, angst en pijn. Naast het zorgdragen voor adequate snelle pijnstilling en het geruststellen van de patiënten (vooral kinderen), geven het puzzelen naar een diagnose en de eerste opvang van een ernstig zieke patiënt mij veel voldoening. Ook als de diagnose nog niet mogelijk is. Het gezegde ‘de 1e klap is een daalder waard’ geldt juist ook voor de opvang van een zieke patiënt op de spoedeisende hulp.”