Sluiten
Mijn
Spaarne
Gasthuis

dr. Dick Veenendaal

Medisch microbioloog

Dr. Dick Veenendaal behaalde zijn artsexamen in 1986 aan de RU in Groningen. Hij specialiseerde zich in 1992 in het UMCG in Groningen.

''Zonder diagnostiek bestaat er geen optimale behandeling van infectieziekten''

Aandachtsgebieden

Algemene microbiologie, openbare gezondheidszorg, virologie, serologie.

Promotie

1995 – Titel proefschrift: “Microflora and Graft versus Host Disease; the influence of the intestinal microflora on the occurrence of graft versus host disease after allogeneic bone marrow transplantation in mice”

Nevenfuncties

Binnen het Spaarne Gasthuis
Lid kernstaf KG
Lid werkgroep SOA poli

Buiten het Spaarne Gasthuis
Lid commissie Prenatale Screening en Erytrocyten Immunisatie (RIVM/CBO)
Consulent Openbare gezondheidszorg en Microbiologie (COM) Noord-Holland Flevoland (RIVM/CIb)
Lid landelijke expertgroep SOA/HIV (RIVM/CIb)