Sluiten
Thuis in
uw dossier

dr. Dominic Snijders

Longarts

Dominic Snijders studeerde Geneeskunde in Amsterdam, bij het VU Medisch Centrum. In 2004 behaalde hij daar zijn artsendiploma. Snijders vervolgde zijn specialisatie bij het MCA en Antoni van Leeuwenhoek. Hij promoveerde in 2012 op de behandeling van buiten het ziekenhuis opgelopen longontsteking in relatie tot de afweer van de patiënt zelf. In 2014 koos Snijders voor het Spaarne Gasthuis.

''Het feit dat je veel mensen kan helpen om hun, meestal chronische aandoening, weer in rustige vaarwater te krijgen, brengt mij veel voldoening.''

Snijders koos voor het Spaarne Gasthuis omdat het een topklinisch ziekenhuis is. Dat betekent dat het ziekenhuis, naast basiszorg ook hooggespecialiseerde zorg aanbiedt zoals longchirurgie.

‘’Longziekten is een breed vakgebied waarin je langdurige contacten heb met je patiënten. De meeste longziekten drukken een zwaar stempel op het dagelijkse leven van veel mensen. Juist dat langdurige contact maakt het voor mij zo waardevol omdat je samen met de patient een behandelplan maakt en uitvoert. Het feit dat je veel mensen kan helpen om hun, meestal chronische aandoening, weer in rustige vaarwater te krijgen, brengt mij veel voldoening. Ook als de ziekte niet te genezen is, zoals helaas nog vaak voorkomt bij  bijvoorbeeld longkanker, dan wil ik graag de patient en zijn of haar naasten zo goed mogelijk behandelen en begeleiden.’’

Aandachtsgebieden van Dominic Snijders

  • Pulmonale (longgerelateerde) infectieziekten
  • Longoncologie
  • Intensive care