Sluiten
Mijn
Spaarne
Gasthuis

dr. Esther Kuijper

Gynaecoloog

Esther Kuijper is gynaecoloog in het Spaarne Gasthuis. Samen met gyneacoloog Miriam Hanstede vormt zij onderdeel van het Asherman Expertise Centrum waarbij patiënten vanuit heel Nederland worden verwezen voor zorg rondom de ziekte van Asherman.

"Een doorgaande zwangerschap met als ultieme uitkomst een gezond kind. Daar doe ik mijn werk voor."

Esther: “Verloskunde & gynaecologie is bij uitstek het specialisme waarin veel onderdelen van de geneeskunde aan bod komen. We zien patiënten in alle leeftijdscategorieën en hoewel het met name vrouwen zijn zie ik bij de fertiliteit ook veel koppels.”

Ze vervolgt: “Mijn werk loopt uiteen van onderzoek naar waarom een zwangerschap (lang) op zich laat wachten in combinatie met het uitvoeren van fertiliteitsbevorderende behandelingen en het verrichten van ingrepen bij Asherman patiënten waarbij we verklevingen in de holte van de baarmoeder opheffen. Dit alles om de kans op zwangerschap te optimaliseren, hopelijk met het gewenste resultaat. Een doorgaande zwangerschap met als ultieme uitkomst een gezond kind. Het feit dat ik het traject van het ontstaan van een zwangerschap in de volle breedte mag zien heeft veel aanvullende waarde voor de zorg die wij leveren.

Gezien onze unieke positie in het land als verwijscentrum voor Asherman patiënten is er veel expertise en kunnen we patiënten in ons multidisciplinaire samenwerkingsverband een persoonlijk plan bieden ten aanzien van de best mogelijke zorg. Ik voel me bevoorrecht dat ik deel van dit proces mag uitmaken en ben steeds opnieuw onder de indruk van hoe dit kan verlopen. Het mooiste is om in deze vaak onzekere situatie samen met de patiënt te komen tot een plan van aanpak wat kan variëren van afwachten tot opereren om zo de kans op zwangerschap zo groot mogelijk te maken.”

Esther werkt in het Spaarne Gasthuis sinds 2014.

Meer weten over het Asherman syndroom? Mail naar [email protected]

Ik vind het heel belangrijk dat patiënten zich gehoord voelen en dat we in samenspraak een plan kunnen maken voor de vraag waarmee patiënten naar ons ziekenhuis komen. Het streven is om voor zover dat mogelijk is de kans op zwangerschap te optimaliseren en als dat lukt dan is dat elke keer weer bijzonder.”